Dziś odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki. Podczas zebrania akcjonariatu ustalono, że Polonia Warszawa musi trwać nadal.