Dziś odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki. Podczas zebrania akcjonariatu ustalono, że Polonia Warszawa musi trwać nadal.  

Większość zgromadzonych podjęła decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego. Zostanie wyemitowana kolejna seria akcji na kwotę 1,4 mln zł.

Podczas zgromadzenia doszło do zmiany przedstawicieli rady nadzorczej. Nowymi reprezentantami organu kontrolnego zostali: Marek Czarnota, Jan Mier-Jędrzejowicz i Lucjan Siwczyk. Skład siedmioosobowej rady uzupełniają przedstawiciele stowarzyszeń: SKSPW (Andrzej Bogucki i Grzegorz Popielarz) i K6 (Piotr Kubiaczyk). Ostanie miejsce przypadnie członkowi K6-tki. Zmianie nie ulegnie natomiast zarząd spółki reprezentowany obecnie przez Janusza Kopcia (prezes) oraz Stanisława Michrowskiego i Romana Fedorczuka.

Źródło: własne