Polonia w budżecie Warszawy w 2022 roku

Stołeczny magistrat opublikował zestawienie budżetowe na rok 2022. Ile ratusz zamierza wydać na Polonię? W rozwinięciu opisujemy jak polonijne projekty prezentują się w tegorocznych planach i jak wydatki na polonijne obiekty prezentują się na tle innych klubów (Hutnik i GKP Targówek).

Polonia Warszawa - Konwiktorska 6

Budżet Warszawy 2022

Rekreacja, sport i turystyka – 34,3 mln zł

Projekty, którymi zajmą się jednostki ogólnomiejskie – 12.450.905,00 zł

Modernizacja Ośrodka Inflancka – część 2 – 5.351.353,00 zł

Pozostały do realizacji w 2022 r. zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i modernizację zewnętrznego basenu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu jak również przebudowę układu instalacji elektrycznej, rozdzielni głównej oraz wykonanie nowej instalacji ciepłej i zimnej wody.

Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 – prace przygotowawcze – 2.500.000,00 zł

Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje realizację prac projektowych modernizacji infrastruktury obiektu na podstawie opracowanej w wyniku konkursu koncepcji architektonicznej.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – 2.354.251,00 zł

Inwestycja ma na celu uatrakcyjnienie i zwiększenie dostępności oferty turystycznej na obszarze aglomeracji warszawskiej, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowników z dysfunkcjami wzroku. Zaplanowano stworzenie systemu wyposażonego m.in. w wizytówki obiektów (ok. 515 obiektów w Warszawie i 320 obiektów w 21 gminach), interaktywny planer wycieczek, powiadomienia o ciekawostkach w okolicy. W 2022 r. planuje się kontynuację prac programistycznych związanych z budową systemu.

Dysponent: Stołeczne Biuro Turystyki

Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy – 2.280.320,00 zł

Zadanie ma na celu polepszenie istniejących i stworzenie nowych warunków do uprawniania aktywności fizycznej. Zakres rzeczowy obejmuje budowę zaplecza w systemie budownictwa modułowego do obsługi plenerowych obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ulicach: Szanajcy i Rudzkiej. W 2022 r. planuje się kontynuację zadania.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 – część 2 – 1.000.000,00 zł

Pozostały do realizacji w 2022 r. zakres rzeczowy obejmuje budowę hali magazynowej.

Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 – etap I – 838.964,00 zł

Zaplanowany zakres rzeczowy w 2022 r. obejmuje prace przygotowawcze do budowy treningowego stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem do rugby, zapleczem oraz strefą rekreacyjno-sportową.

Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta – 228.206,00 zł

Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje modernizację sezonowego lodowiska i infrastruktury towarzyszącej wraz z uzupełnieniem wyposażenia. W 2022 r. planuje się demontaż lodowiska po zakończeniu sezonu zimowego.

Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie – etap I – 139.592,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na zakończenie prac związanych z wykonaniem dwóch studni zastępczych na ujęciu wód podziemnych.

Dysponent: Park Kultury w Powsinie

Modernizacja Ośrodka Namysłowska – Skwer Sportów Miejskich – 100.000,00 zł

Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje modernizację Ośrodka i utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców. Na terenie Ośrodka zlokalizowana będzie ogólnodostępna strefa skweru miejskiego.

Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Modernizacja statku – holownika „Lubecki” – 12 470 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na końcowe rozliczenie inwestycji.

Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

***

Wybrane projekty, którymi zajmą się jednostki dzielnicowe – pozostałe 21,85 mln zł

Otwarta Kołowa 18 – uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej – 4.000.000,00 zł

Zakres zadania obejmuje opracowanie projektów, wykonanie systemu przyłączy, wykonanie boiska z trawy naturalnej, boiska z trawy syntetycznej, trybun, torów do biegu na 60 m, zagospodarowanie terenu oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2022 r. zaplanowano przeprowadzenie prac rozbiórkowych i rozpoczęcie robót budowlanych.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek

Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18 – 2.008.000,00 zł

Zakres zadania obejmie budowę zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18: kontenery sanitarne (toalety, prysznice), moduły szatniowe, biurowe i magazynowe. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek

Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa – 2.428.805,00 zł

Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację i przebudowę czterech boisk sportowych wraz z infrastrukturą (drenaż i energooszczędne oświetlenie). W 2022 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna – 2.000.000,00 zł

Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158 przy ul. Ciasnej, o kubaturze 21.000 m3 i powierzchni całkowitej 2.070 m2, połączonej łącznikiem z budynkiem szkoły. Na 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście

Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej – prace przygotowawcze – 2.000.000,00 zł

W ramach zadania planuje się budowę pływalni sportowej wraz z parkingiem i zagospodarowaniem terenu. W 2022 r. przewidziano realizację prac związanych z projektowaniem obiektu.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka

Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni – 1.480.000,00 zł

Zakres zadania obejmuje wykonanie zadaszeń dwóch boisk typu Orlik wraz z wymianą istniejącej nawierzchni. Na obiektach znajdują się boiska do piłki nożnej i koszykówki oraz zaplecza socjalne. W 2022 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych zadaszenia boiska przy ul. Worobczuka.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów

Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 – 1.469.265,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbiórkę trybun bocznych znajdujących się przy stadionie piłkarskim, przygotowanie terenu pod nowy obiekt sportowy, a także podłączenie mediów do budynków szatniowego, administracyjnego oraz do pomieszczeńmagazynowych. W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz

Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej – 917.000,00 zł

Zakres zadania obejmuje budowę toru typu pumptrack, z nawierzchnią asfaltową o długości 150-200 m, umożliwiającego jazdę na rowerze, hulajnodze, deskorolce i rolkach przy ul. Kołowej 18 oraz skateparku, o powierzchni około 350-400 m2, przy ul. Siarczanej. W 2022 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek

Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 158 – 850.000,00 zł

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na przyszkolnym boisku przy Ciasnej 13. Boisko ma zostać oświetlone, a za jedną z bramek ma powstać ścieżka edukacyjna. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście

***

Na koniec „bonusowy” projekt dla Kołowej 18:

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 8 848 000

Zagospodarowanie terenu sportowo – kulturalnego przy ul. Kołowej 18 – 3.100.000,00 zł

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, modernizację istniejącego budynku o powierzchni 615 m2, przebudowę istniejących sieci i wykonanie przyłączy elektrycznych. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na realizację robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu przy ul. Kołowej w celu stworzenia przestrzeni o charakterze sportowo – kulturalnym.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek

***

Co można podkreślić:

 • Na pierwsze prace projektowe nad K6 w 2022 roku Rada Miasta zaplanowała 2,5 mln zł;
 • Hutnik otrzyma 1 mln złotych na budowę hali magazynowej;
 • Główną inwestycją sportową roku 2022 będzie Kołowa 18 – w obiekt przy Kołowej 18 zostanie zainwestowane ponad 10 mln złotych! Trzy projekty z kasy sportowej, a jeden z kasy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Pozostaje także kwestia boiska przy Ciasnej, na które fani Polonii głosowali jako społeczność w czerwcu 2021 r. Nim boisko powstanie ratusz zamierza przeznaczyć 2 mln. zł na rozpoczęcie prac nad halą w miejscu boiska…

Author: Kwikster

Barwy moro, ciemny kaptur, Kwik to dziwny bywa stwór, o swej Polonii marzy dzień i noc i w Gwiezdnych Wojen wierzy moc [wierszyk z czasów ogólniaka... niezmiennie na czasie ;)]

6 thoughts on “Polonia w budżecie Warszawy w 2022 roku

 1. Ten news to kawał dobrej roboty Panie redaktorze. I brawo za czujność. Co do ulicy Kołowej to tam była sprawa niemal zbrojnego przejęcia terenów od klubu przez Aktywną Warszawę /dzielnicę w listopadzie 2020. To co od lat funkcjonowało przy okazji tarapatów finansowych nazwano samowolą budowlaną. Mieli rozebrać płatne parkingi i hostel i piłkochwyty własnej roboty. Sytuacja trochę zbliżona do Skry tj. prezes klubu kombinował jak umiał by z terenu, którym zarządzał wycisnąć kasę dla klubu i by poprawić infrastrukturę (np. sami sobie zrobili piłkochwyty) a miasto potraktowało ich niemal jak gangsterów (jakieś akcje z wynajmowaniem ochrony by przejąć tereny).

  Może ta kasa jest taka duża w budżecie na ul. Kołową bo część jest przeznaczona na wspomnianą rozbiórkę „samowoli budowlanej”? Ciekawe bo ta niby samowola budowlana dalej by sobie była gdyby nie to, że klub zbankrutował i nie spłacił miastu 1 mln pln długów. Latami to nikomu nie przeszkadzało.

 2. I wogóle ciekawe bo dawnym boiskiem GKP Targówek zarządza teraz… Dom Kultury Świt z Bródna 🙂 podobno dlatego, że OSIR miał swoje ograniczenia finansowe, a dom kultury nie jest zakładem budżetowym i nie ma ograniczeń finansowych. Oficjalnie.

  Jeżeli chcecie zatem wynająć sobie boisko na Kołowej to info na stronie… Domu Kultury Świt: https://dkswit.com.pl/wynajem-boisk-oraz-zarzadzanie-z-cennikiem/

  Na Kołowej ma powstać a właściwie już jest inicjatywa: ArtHouse Kołowa czyli warsztaty teatralne, potańcówki sąsiedzkie, wyprzedaże garażowe i inne duperszwance.

  Generalnie przejęli zbrojnie, rozpirzyli budynki, budują od nowa w tym powstanie strefa kulturalna z kawiarnią, ogród społeczny, niewielki dom kultury czy też miejsce na kooperatywę sąsiedzką (co to kur… jest ogród społeczny? Mogę sobie sam zasadzić chojaka??? ) 10 mln na czyjeś fanaberie pt. zbudujmy sąsiedzką przestrzeń a ja znam mentalność TGK od podszewki – kasa w błoto, ale na papierze wygląda super.

 3. Ale fajnie to Kwiku wyciągnął te 10 mln na Kołową.

  Niech nie płaczą, że im potem 10 mln zabrakło na coś innego.

  Róznica remontu stadionu GKP Targówek do innych remontów obiektów sportowych jest taka, że to nie jest żadna potrzeba mieszkańców Warszawy. Nikt nie zgłaszał potrzeby remontu tak jak w przypadku: Polonii, Skry, Hutnika, Marymontu czy Orła. Co więcej: to jest nawet wbrew zainteresowanemu środowisku. Zabrano im obiekt, a potem taka sekcja gimnastyczna trzęsie się czy będzie dla nich miejsce.

  I te pomysły domu kultury… Kooperatywa sąsiedzka to sobie może hulać na Żoliborzu czy na Muranowie a nie na TGK. Żeby to bardziej uplastycznić: wychodzę z Metra Trocka na powierzchnię i jakie widzę punkty usługowe dla ludu przy wejściu do metra: 1. Lombard, 2. Solarium 3. Alkohole świata 4. Kebab. Tyle. Tak zadecydował konsument z TGK mieszkaniowego, że takie punkty mają zapotrzebowanie. Tam nie ma nawet jednej kawiarni by móc usiąść i pogadać przy kawie. Do wyboru… Pub King – prawdziwa speluna i mordownia z lastriko na podłodze. Potrzeba ze 20 lat by nastąpiła wymiana ludu na TGK mieszkaniowym by bawić się w sąsiedzkie inicjatywy. Kasa w błoto. Naprawdę niezły wał ale i głupota. A potem zabraknie im 10 mln na obiekt sportowy. I odpowiadając na ewentualne zarzuty, że takie 10 mln miałoby zmienić gusta mieszkańców z góry odpowiadam: Teatr Rampa jest tam od 45 lat.

 4. Oki doki, ale ważne by takie niuanse wyszukiwać zwłaszcza, że jak pisałem to nie jest oddolna inicjatywa mieszkańców czy klubu więc o tym nie było głośno. Sam nie wiem czy się cieszyć że pochowali satelitę Legii czy jednak odczuwać solidarność gdy przejmują tereny piłkarskiemu klubowi. Chyba jednak to drugie. To obrzydliwe co im zrobili bo zauważcie, że klubowi zabrakło 1 mln pln by funkcjonować – mogli im umorzyć długi, a zamiast tego znalazło się 10 mln na satelitę domu kultury w ich miejsce. W sumie miasto kosztuje to 11 mln bo tego 1 mln i tak nie odzyskali bo spółka pilkarska ogłosiła upadłość. Gdyby mogli to boiska też by zlikwidowali, ale że nie mogą to będzie na wynajem dla szkółki piłkarskiej o czym wspominano. Przewertowałem dokumenty i części dotyczące domu kultury mają ustalone w każdym szczególe, a o wymogi MZPN mają dopiero pytać jakie są do poprawy chociaż budżet już zamknięty. Dobra, nie nasz problem, że zaorali GKP TGK, ale nasz problem bo topią 10 mln.

Dodaj komentarz