Kaznowska publikuje tekst odpowiedzi Polonii (aktualizacja)

Na profilach społecznościowych wiceprezydent m.st. Warszawy, Renaty Kaznowskiej, pojawił się skan tekstu odpowiedzi, który Spółka przesłała do magistratu.

Warszawa przez wiele lat była i jest wiernym oraz stabilnym partnerem całej społeczności Polonii Warszawa. Wspierała klub bez względu na to czy odnosił sukcesy sportowe, czy nie. Zaplanowaliśmy dużą modernizację kompleksu sportowego przy ul. Konwiktorskiej z nowoczesnym stadionem piłkarskim, halą sportową i centrum wsparcia sportu. Zarezerwowaliśmy środki finansowe na to zadanie, przeprowadziliśmy konkurs architektoniczny i byliśmy przygotowani do zawarcia umowy na jego zaprojektowanie. Do sukcesu tego przedsięwzięcia potrzeba jednak nie tylko zaangażowania miasta, ale także samej Polonii Warszawa. Niestety zarząd klubu nie wywiązał się ze swoich zobowiązań: wprowadzenia planu naprawczego, pozyskania sponsora strategicznego oraz uregulowania należności wobec miasta. Klub również nie wykorzystał dodatkowego czasu (do 30.11.2019 r.) na spełnienie warunków do których się zobowiązał – komentuje Kaznowska

Aktualizacja: Pismo z klubu zniknęło z FB Pani Kaznowskiej, dlatego odsyłamy do profilu Kibiców Razem:

Pani wiceprezydent Kaznowska upubliczniła list, który otrzymała od zarządu spółki piłkarskiej Polonia Warszawa S.APolecamy lekturę‼️‼️‼️Zdjęcie do posta to 1 strona, w komentarzach kolejne.

Opublikowany przez Kibice Razem Polonia Warszawa Piątek, 6 grudnia 2019

Mimo wszystko pragniemy zachować wersję tekstową pisma. Publikujemy je dla Was poniżej (pismo z dnia 2 grudnia 2019 roku) podpisane przez prezes Annę Wyganowską-Krzynówek:

Nawiązując do Pani pisma z dnia 22 października 2019 znak. SR-IS.426.225.2019.SBA uprzejmie informuję, że opracowanie planu rozwoju Spółki, który nazwała Pani planem naprawczym, wymaga dokonania wyboru strategicznego inwestora lub sponsora, co jeszcze nie nastąpiło.

Główni akcjonariusze prowadzą negocjacje niezależnie z dwoma inwestorami oraz ze sponsorem strategicznym, który zamierza także przystąpić do Spółki. Zarząd jest informowany o ich przebiegu. Zakończenie negocjacji nastąpi w terminie najpóźniej do końca roku.

Umowę ze sponsorem zamierzamy zawrzeć w terminie najbliższych dwóch tygodni, ale będzie to zależało także od wyboru strategicznego partnera, deklarującego objęcie kontrolnego pakietu akcji, i proponowanych przez niego warunków.

W dniu 8 albo 9 stycznia 2020 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które uchwali podwyższenie kapitału zakładowego i emisję akcji w wysokości pozwalającej na spłacenie wszystkich zobowiązań (w tym kwoty 486.010,00 zł w terminie wykonania umowy ratalnej w ramach pomocy de minimis) oraz finansowanie działalności klubu.

Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zależy od wyników negocjacji, prowadzonych przez głównych akcjonariuszy Spółki. Wybór inwestora i zawarcie stosownej umowy powinno nastąpić w terminie do końca roku. Inwestor zostanie ujawniony akcjonariuszom oraz przedstawiony Pani Prezydent w terminie odbycia Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Chuligańskie wybryki na stadionie przed miesiącem, poprzedzające złożenie przez Pan Grzegorza Popielarza „oferty” przejęcia Spółki w zarządzanie przez niektóre stowarzyszenia kibiców i MKS „Polonia”, a także agresja kierowana publicznie przeciwko głównym akcjonariuszom i nowemu Prezesowi Zarządu Spółki wymuszają, ze względów bezpieczeństwa, zachowanie wyjątkowych środków poufności rokowań, prowadzonych z inwestorami i sponsorem.

Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od dnia 1.07.2018 r. nastąpi niezwłocznie po jego sporządzeniu i podpisaniu przez zarząd w najbliższych dniach. Opóźnienie nastąpiło w wyniku nieprzekazania przez byłego Prezesa Piotra Kalubę wszystkich dokumentów rozliczeniowych za rok 2018 i 2019 do kancelarii prowadzącej księgi rachunkowe oraz nie dokonania uzgodnienia salda z wierzycielami. Pozostało do uzgodnienia rozliczenie spłaty należności z ZUS, co zostanie wykonane w terminie do 3 grudnia 2019 r. Biegły rewident wykona opinię z badania niezwłocznie po sporządzeniu przez Spółkę sprawozdania finansowego.

W styczniu 2020 r. Spółka zamierza zatrudnić 3-5 piłkarzy na wzmocnienie pierwszej drużyny oraz zawrzeć umowy o korzystanie z boisk treningowych na najbliższy sezon.

Wszystkie działania Spółki zmierzające do zapewnienia jej rozwoju oraz naprawy sytuacji finansowej będą zrealizowane w pierwszej połowie stycznia 2020 roku. Według planu negocjacji głównych akcjonariuszy oraz działań statutowych Spółki – spłata całego zadłużenia wobec Miasta powinna nastąpić w styczniu, a wraz z umową ratalną w czerwcu 2020 r. Zarząd Spółki uważa to za realne.

Wykonanie przez Spółkę i przedstawienie oczekiwanych przez Panią Prezydent planów i dokumentów oraz spłata wymagalnych zobowiązań wobec Miasta w wyznaczonym terminie do 30.11.2019 r. okazało się niemożliwe, ale powinno nastąpić w całości maksymalnie dwa miesiące później.

Zarząd Spółki i jej główni akcjonariusze prowadzą rokowania i działania zmierzające do naprawy sytuacji finansowej najszybciej, jak to możliwe. Interes m.st. Warszawy będzie w wyniku opisanych wyżej działań Spółki zabezpieczony, a Spółka będzie działać bez presji braku środków finansowych.

Poniżej przedstawiamy poczynione już działania:

 1. Nasze wyniki sportowe w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 nie są szczytem marzeń, ale proszę zauważyć, że 7 piłkarzy w tym 5 ze składu podstawowego zanotowało „awans” czyli grają w klubach z I Ligi. Ich osiągnięcia w Polonii zostały zauważone i wynagrodzony możliwością dalszego rozwoju, co jest wpisane w karierę sportową każdego zawodnika. W związku z tym nasza Drużyna, zaczynała rundę w całkiem nowym zestawieniu. Ostatnie trzy mecze – dwa remisy i jedna wygrany są dowodem, że zaczynamy „wracać do gry” i runda wiosenna będzie dużo lepsza niż jesienna. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że konieczne staje się wzmocnienie drużyny, w związku z tym prowadzimy szeroko pojęte negocjacje. Poszukujemy i obserwujemy zawodników innych drużyn. Od rundy wiosennej chcemy wzmocnić zespół o 4-5 zawodników. W związku w tym wprowadzamy sponsoring indywidualny, polegający na tym, że osoba, która się na to zdecyduje będzie sponsorem danego zawodnika, który będzie miał na rękawie swojej koszulki wyhaftowane imię i nazwisko sponsora, dodatkowo pojawi się zdjęcie z zawodnikiem na stronie Klubu / Facebook, Instagram/ zarezerwowane miejsce na trybunie i spotkanie po meczu z Zawodnikami. Obecnie znaleźliśmy takich sponsorów, którzy zadeklarowali, że są zainteresowanie właśnie taką formą wzmocnienia drużyny.
 2. Systematyczny i ciągły rozwój Akademii Polonia Warszawa – jest to nasze zaplecze kadrowe. Chcemy wychowywać dzieci i młodzież w duchu sportowym, w zamiłowaniu do sportu, do aktywności sportowej, zdrowego stylu życia. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy z naszych wychowanków to przyszli wielcy piłkarze, ale uważamy, że bez względu czy będą odnosić wielkie czy mniejsze sukcesy, sport już na zawsze będzie w ich życiu.
 3. Planujemy w 2020/2021 roku utworzenie przy Akademii Polonii Warszawa drużyny kobiecej – amatorskiej. W związku z tym zaplanowane mamy także spotkanie w PZPN, które jest zainteresowane rozwojem piłki nożnej kobiecej. Jako Klub dysponujemy odpowiednia kadrą i doświadczeniem i zależy nam aby coraz więcej dzieci i młodzieży uczestniczyło we wszelkich formach aktywności sportowej.
 4. Plany sportowe klubu – dojście w jak najszybszym czasie do Ekstra Klasy, dzięki temu Warszawa znowu będzie miała dwa Kluby grające na najwyższym poziomie. Przewidywany harmonogram:
   • sezon 2019/2020 – III Liga
   • sezon 2020/2021 – III Liga i awans
   • sezon 2021/2022 – II Liga
   • sezon 2022/2023 – II liga i awans
   • sezon 2023/2024 – I liga
   • sezon 2024/2025 – I liga
   • sezon 2025/2026 – I liga i awans
   • sezon 2026/2027 – Ekstra Klasa.
 5. Od nowego roku chcemy ogłosić program mini sponsoringu dla wszystkich kibiców Polonii Warszawa. Polegać on będzie na możliwości dokonania drobnych wpłat na rzecz Klubu. Każda osoba, która dokona wpłaty zostanie umieszczona na specjalnej liście „Indywidualni Sponsorzy KS Polonia Warszawa” – imię, nazwisko i zdjęcie /dobrowolność/ na naszej stronie na Facebooku i Instagramie, jak również zawsze przed meczem, będzie wystawiana specjalna „ścianka sponsorska” z takimi samymi informacjami jak w mediach społecznościowych. Dla przejrzystości sponsoringu, co dwa miesiące na naszej stronie będą ogłaszana informacja na co zostały przekazane te pieniądze.
 6. Aby poszukać wsparcia także w mniejszych firmach mieszczących się po sąsiedzku, lub firmach prowadzonych przez naszych Kibiców przygotowaliśmy od nowego roku projekt comiesięcznego wsparcia kluby, za co na stadionie będą umieszczone banery danych firm, informacja na Facebooku, Instagramie. Będzie to systematyczne wsparcie klubu, ale również emocjonalne związanie z Klubem i rozszerzenie grupy kibiców Polonii Warszawa. Tak jak w poprzednim punkcie – co dwa miesiące na naszej stronie będą ogłaszana informacja na co zostały przekazane te pieniądze.
 7. Jesteśmy po rozmowach z Coca-Cola i podpisujemy w najbliższym czasie umowę na dostarczenie dla naszej Drużyny: wody mineralnej, izotoników, bidonów, sponsoringu przy organizacji imprez, jak również w ramach integracji środowisk wspólnego uczestnictwa we eventach organizowanych prze obu partnerów. Dodatkowo negocjujemy sponsoring miesięczny za rozwieszenie banerów na stadionie i napisów Coca-Cola na koszulkach zawodników.
 8. Zgodnie z sugestiami Pana Prezydenta Rafała Trzaskowskiego i wstępnymi rozmowami przeprowadzonymi przez poprzedni Zarząd, skontaktowaliśmy się z METRO Warszawa i przedstawiliśmy wstępny projekt organizacji imprez sportowych na terenie Polonii Warszawa zawsze w dni meczowe w 2020 r. Imprezy o charakterze sportowym pod wspólnym hasłem „Komputer czy boisko, Metro czy samochód”. Celem nadrzędnym będzie tu promowanie zdrowego, ekologicznego i zrównoważonego stylu życia, z programem skierowany do dzieci i młodzieży ale także i do ich rodziców. Organizacja i wykonanie pozostaje w całości po stronie KS Polonia Warszawa. Ostatnim elementem każdego z nich będzie mecz naszej drużyny. Chcemy także wprowadzić pewien element społeczny w związku z tym nawiązujemy współpracę z fundacjami i stowarzyszeniami, które będę promować swoje idee jak Fundację DKMS „Dawcy Szpiku”, potem „Krwiobus”, Schronisko na Paluch, Fundacja Rak’n’Roll, Fundacja dla Transplantologii i inne ustalone z Metrem. Relacje z tych imprez będą umieszczane w mediach społecznościowych.
 9. Po wstępnych rozmowach z Firmą TAGO dostaliśmy zapewnieni, że w chwili organizacji imprez będą przeznaczać na ten cel swoje wyroby cukiernicze.
 10. Po rozmowach z jednym ze Stowarzyszeniami ustaliliśmy, że obiekty sportowe wynajmowane na treningi, będą w całości finansowane to Stowarzyszenie. Kolejne chce się podjąć wspierania drużyny rezerw grającej obecnie w lidze okręgowej. Jesteśmy w trakcie ostatecznych ustaleń.
 11. Wystosowaliśmy do Stowarzyszeń działających przy Polonii maila z propozycja spotkania z ich przedstawicielami, na którym chcielibyśmy uzgodnić wspólne cele, zasady współpracy i jak również oczekiwania wszystkich stron, w duchu wzajemnego poszanowania. Oczywiście, będziemy także omawiać sprawy dotyczące kibicowania, ponieważ zaplanowana akcja kibolska, jaka miała miejsce 26 października, kiedy musiała interweniować policja wezwana przez ochronę nie może mieć miejsca i jasno chcemy to przekazać każdemu ze Stowarzyszeń. Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo i to aby na imprezy sportowo organizowane pod szyldem Polonii można było spokojnie i bez obaw przychodzić z całymi Rodzinami.

Starając się jak najdokładniej nakreślić sytuacje i warunki w jakich obecnie dział nowy zarząd Spółki liczymy na możliwie jak najszybsze spotkanie i możliwość omówienia dogłębnie wszystkich spraw.

Wiceprezydent przyznała także, że nie widzi podstaw do zamówienia projektu, gdyż nie da się modernizować K6 bez ustabilizowania piłki nożnej:

Author: Kwikster

Barwy moro, ciemny kaptur, Kwik to dziwny bywa stwór, o swej Polonii marzy dzień i noc i w Gwiezdnych Wojen wierzy moc [wierszyk z czasów ogólniaka... niezmiennie na czasie ;)]

12 thoughts on “Kaznowska publikuje tekst odpowiedzi Polonii (aktualizacja)

 1. Miasto bobrze wie w jakiej sytuacji jest Polonia ..
  Spolka dzis jest jutro jej niebedzie miasto dobrze wie ze spolka nieprzetrwa jak nieodda tego w rece stowarzyszenia bo po prostu padnie…kibice po prostu przestana chodzic oczywiscie spolka napewno sobie z tego zdaje sprawe …a teraz prubuje ugrac co moze i miasto z premedytacja wine zwala na klub ktury jest po raz ktorys w potrzebie…a miasto jak lis po raz ktorys obraco kota ogonem…inne miasta z duzo mniejszym budrzetem nie niszcza tak klubow jak to robi Warszawa a pani to jeszcze prubuje to robic w bialych rekawiczkach….pani Koznowska fakty sa takie ze ma pani skansen w centrum miasta z kibelkami i to jest namacalny dowod jak miasto pomaga Poloni….obnizenie stawek z 20 do 10 tys dla klubu ktory gra na 4 poziomie to jest dobijanie wieka..a nie pomoc…a jusz pisanie o hali sportowej na 1 tys osob to jest kpina …to hale gimnastyczne w szkolach srednich w mialych miastach na zachodzie maja wiecej pojemnosci…jak to wogle mozna nazwac hala sportowa …ale w pani ustach to wszystko brzmi jak za lat swietnosci propagandy socialistycznej ….i nic niema pokrycia w zeczywistosci…jak tak miasto pomagalo Poloni to czemu pani tych obiektow nienagra i pokarze na konferencji…
  To jest Hamstwo przez duze H…..udupic tak 108 letni Warszawski klub z taka historia..
  Gdzie byliscie jak Polonie wywalali z extraklasy w szeregach ktorej grala w wiekrzosci mlodziez z Mazowsza i klub byl na 6 miejscu……
  Pani zobaczy co inne miasta robia zeby pomoc klubom czy pani sobie zdaje sprawe ze kluby z 4 szczebla rozgrywkowego graja za symboliczna zlotowke na miejskich obiektach i zyja z dotacji miasta……w wyzszych ligach kluby sa pozadluzane na dziesiatki i setki milionow i maja miejska pomoc….a Polonia w tamtym czasie byla bez dlugow a teraz ma niecaly milion …..i to jest jeden z glownych powidow zeby niepowstal z kolan klub Polonia Warszaws bo spolka ktora wynajmuje ten obiekt dwa razy w miesiacu i to nie przez caly rok ma problemy…to jest pomoc miasta dla calego klubu ….kasujemy zyczliwe miasto Warszawa.

  1. Janiu
   Obudziłeś nadzieję w kilku osobach (w tym i mnie), co się dzieje w sprawie przejęcia w zarządzanie? Stadion może poczekać.

 2. No wlasnie Janiu cos sie wogle dzieje pomiedzy spolka a stowarzyszeniem czy sprawa upadla…
  Sstadion jest wazny bo wplynie na przyszlosc mlodziezy ale na to niemamy wplywu niestety miasto sobie jaja robi wykorzystujac sytuacje ze spolka ….

 3. Sponsor czeka na decyzję. Chce wziąść pod swój sponsiring pierwszy i drugi zespół. Bardzo się spodobał protest MKS’u. Wyrozumiały człowiek. Chce inwestować tyle wiem. Mają być jeszcze ekstra pieniądze na wzmocnienia i do 5 lat wybudowanie profesjonalnej akademii. To już raczej się dowiemy na początku 2020.

  1. Trochę nie rozumiem, po co budować profesjonalną akademię, skoro już taka jest. Wiem, że jest problem z dogadaniem się, ale budowanie drugiej akademii to strata czasu i pieniędzy, a nikt na tym nie skorzysta.

  1. Tak, infrastruktura jest żenująca, ale nie ma w tym winy MKSu. Poza tym budowa drugiej akademii spowoduje jeszcze większy problem z dostępnością boiska.

 4. Ja mysle ze nie poto Mks jest w to zangarzowany zeby sobie pod gorke robil…Mks ma marke dobrze dzieciaki szkoli na te warunki co maja i oni jusz to pociagna ..tylko teraz jak maja sie rozwijac jak sahara jest obslugiwana przez klika klubow pilki kopanej i foosball amerykanski..itp a na glowne 10 tys zlotych po laskawej obnozce za dwie godziny nikogo niestac i boisko stoi nieuzyteczne..itd…to jest kpina jaka infrastuktore Warszawa stwarza dla mlodziezy…nie ma miejsca to niech zrobia jak w lodzi …kompleks pilkarski dla wszystkich lodzich druzyn lodzianka sie nazywa i ceny sa przystepne ze kazdy klub jest stac a jak kluby chca swoja akademie to oprucz tego moga na wlasna renke cos budowac …ale nicht niepowie ze w lodzi dzieciaki niemaja gdzie trenowac a miasto biedniejsze i miasto stac wybudowac taki komplex do tego dwa stadiony z zapleczem do tego hale lodz ma widowiskowo sportowa z odpowiednia widownia itp itd a Warszawa zyczliwie pomaga klubom ustami pani prezydent Koznowskiej a dzieciaki niemaja gdzie trenowac…..i byle pretekstu szukaja zeby kluby upierniczyc i doprowadzic do upadlosci…

Dodaj komentarz