Władze klubu na łamach strony oficjalnej relacjonują wczorajsze spotkanie w Ratuszu, podczas którego reprezentacja środowiska polonijnego spotkała się z władzami miasta w sprawie modernizacji naszego stadionu. 

Dnia 20 września 2017 r. odbyło się spotkanie Pani Prezydent Renaty Kaznowskiej ze środowiskiem Polonii w sprawie zagospodarowania terenu przy ulicy Konwiktorskiej 6.

Na wstępie przedstawiona została przygotowana przez organizatorów prezentacja dotychczasowych działań Komisji składanych na poszczególnych posiedzeniach. Przedstawiciele Polonii nie komentowali prezentacji.

Następnie przedstawiono wizualizację projektu koncepcyjnego rozbudowy stadionu na 12 tysięcy miejsc oraz plan finansowania  ze  środków budżetu Miasta. 

Pani Prezydent przedstawiła plan przygotowania Warszawy do realizacji zadania, którego pierwszym etapem będzie utworzenie konkursu na opracowanie projektu budowy stadionu w przetargu publicznym. Zostanie on ogłoszony na przełomie 2017 i 2018 roku na podstawie dokumentacji przetargowej.

Do opracowania założeń związanych z projektowaniem stadionu zostaną zaproszeni, przez Miasto, przedstawiciele Polonii Warszawa., którzy również zasiądą w sądzie konkursowym.

Pani Prezydent zaproponowała dwie formuły współpracy z reprezentacją środowiska Polonii w postępowaniu konkursowym: z podmiotami i osobami zaproszonymi przez Panią Prezydent albo z przedstawicielami wybranymi przez środowiska Polonii.

Następnie została otwarta dyskusja nad projektem. Prezes Janusz Kopeć odczytał wspólne stanowisko środowisk Polonii i przedstawił je na piśmie Pani Prezydent.

W dyskusji zabrał głos Pan Jerzy Piekarzewski, honorowy prezes Polonii Warszawa, przedstawiający zagrożenia i możliwe negatywne skutki aktualnych działań władz Miasta  wobec Polonii Warszawa, w tym decyzji o budowie stadionu. Na zakończenie poinformował, że Polonia była od 1928 roku właścicielem nieruchomości przy Konwiktorskiej i nigdy jej nie sprzedała.   

W odpowiedzi Pani Prezydent stwierdziła, że obniżenie stawek wynagrodzenia za korzystanie ze stadionu nie jest realne, ponieważ są możliwie najniższe i pokrywają wyłącznie koszty ponoszone przez Miasto na jego utrzymanie. Dodała również, że nieuzasadnione byłoby oczekiwanie od władz Miasta rozwiązania wewnętrznych problemów spółki, działającej bez sponsora.

Bezpośrednio po zakończeniu spotkania wszyscy jego uczestnicy reprezentujący środowiska Polonii ustalili zebranie w najbliższą środę w celu przedyskutowania sytuacji i zaprojektowania dalszego współdziałania w sprawie.

Dodatkowo informujemy, że jutro o godzinie 14:00 w kościele Bonifratrów odbędzie się msza święta w intencji naszego zespołu. Zaprasza ks. Mariusz Danelczyk.

Źródło: własne / kspolonia.pl