W ramach małej kuchni dotyczącej ostatniej rady nadzorczej prezentujemy Wam Stanowisko Stowarzyszenia Klubu Sportowego Polonia Warszawa w sprawie stanu faktycznego i restrukturyzacji spółki, które przedstawiono przed obradami rady nadzorczej, która spotkała się by odwołać prezesa Jerzego Engela. Treść poniżej:

Stan Faktyczny

 1. Spółka Polonia Warszawa S.A. została powołana przez nasze Stowarzyszenie do prowadzenia drużyny piłkarskiej w ramach zjednoczonego ruchu wszystkich środowisk sympatyków i kibiców Klubu piłkarskiego Polonia Warszawa. Od początku główną idea stojącą za Spółka było wciągniecie wszystkich działających przy Klubie organizacji społecznych i środowisk w proces wspólnej odbudowy Klubu. Po blisko 2,5 letnim kierowaniu Spółka Prezes Jerzy Engel skonfliktował się ze wszystkimi organizacjami i stowarzyszeniami kibiców Polonii Warszawa oraz MKS Polonia Warszawa (powołując wbrew umowie z tym podmiotem konkurencyjna Akademie Piłkarską). Jedynym wyjątkiem jest niewielkie, Stowarzyszenie „K6”.
 2. Zatrudniając Jerzego Engela na stanowisku Prezesa Spółki umówiliśmy na projekt pięcioletniego powrotu do ekstraklasy. Spadek drużyny do III-ligi sprawia, że nasza umowa nie ma już szans na realizacje.
 3. Przez 2,5 roku Prezes finansował działanie Spółki jedynie pieniędzmi Akcjonariuszy. Przez ten czas nie pozyskał środków z reklam czy sponsoringu.
 4. Mimo dysponowania największym budżetem w II-lidze, drużyna spadła o klasę niżej, a zaległości placowe wobec zawodników, pracowników i współpracowników Spółki przekraczają na dzień 30 maja br. kwotę 350 000 złotych.
 5. Prezes finansował działalność Spółki kolejnymi emisjami akcji, obiecując Akcjonariuszom partycypacje w zyskach z inwestycji komercyjnej na części działki przy ulicy Konwiktorskiej.
 6. Prezes wprowadzał w błąd Akcjonariuszy i opinie publiczna twierdząc, że miasto i wojewoda są w przededniu podpisania długoletniej umowy dzierżawy przez Spółkę gruntu przy ulicy Konwiktorskiej. Tymczasem, ani Pani Prezydent ani Pan Wojewoda, nie mogli podpisać umowy w logice powstania w pierwszym etapie inwestycji komercyjnych a dopiero w dalszym etapie nowoczesnego stadionu.

Warunki restrukturyzacji Spółki.

 1. Warunkiem podstawowym jest odzyskanie zaufania szeroko pojętego środowiska kibiców i sympatyków Klubu, oraz władz miejskich i wojewódzkich. Bez rezygnacji lub odwołania Prezesa przez Rade Nadzorcza warunek ten jest nie do spełnienia. Proponujemy, aby na zwolnione – w ten czy inny sposób – stanowisko oddelegować z Rady Nadzorczej Spółki osobę o niekwestionowanym autorytecie moralnym i dużym doświadczeniu biznesowym.
 2. Akademie powołaną przez J.J Engeli należy rozwiązać i włączyć w struktury już istniejącej Akademii MKS, co pozwoli na ujednolicenie szkolenia i podpisanie, nowej, korzystnej dla Spółki umowy o współpracy.
 3. Należy zmienić obecnego trenera (może zostać asystentem), na fachowca legitymującego się sukcesami w dotychczasowej karierze, związanego z Polonia Warszawa.
 4. Uważamy, że konieczne jest powołanie Pełnomocnika ds. kontaktów z samorządem warszawskim, który dobrałby sobie zespół złożony z przedstawicieli wszystkich organizacji środowiska polonijnego. Zadaniem Pełnomocnika i jego zespołu byłyby negocjacje dotyczące budowy nowoczesnego stadionu w połączeniu z towarzyszącą temu obiektowi infrastruktura komercyjną.
 5. W celu pozyskania reklamodawców i sponsorów należy podpisać umowę z profesjonalna agencja, wynagradzanej poprzez tzw. success fee.
 6. Musimy zmniejszyć tzw. sztab szkoleniowy do trenera, jego asystenta, kierownika drużyny i specjalisty od szeroko pojętej odnowy biologicznej.
 7. Należy pilnie zmniejszyć zatrudnienie w drużynie poprzez zejście z utrzymania 26 zawodników do np. 16, z opcja korzystania z usług najzdolniejszych wychowanków MKS.
 8. Trzeba zdecydować, któremu z 10 zawodników, którym kończą się umowy z końcem czerwca zaproponować pozostanie w klubie, a z kim nie przedłużać kontraktów. Ze wszystkimi piłkarzami, którzy będą w kadrze Klubu po 30 czerwca musimy renegocjować kwoty kontraktów.
 9. Odwołanie obecnego Prezesa i uporządkowanie sytuacji w Spółce jest warunkiem współfinansowania Klubu na zasadzie reklamy i sponsoringu przez przynajmniej trzy duże firmy, co pozwoli spłacić bieżące zobowiązania (na koniec czerwca będzie to ponad 600 000 zł) i spokojnie przygotować się do sezonu.

Dodatkowo zamieszczamy obecną listę akcjonariuszy – dostępna jest tutaj.