Popielarz: Nadal chcemy porozumienia

Grzegorz Popielarz jest człowiekiem zajętym, ma wiele obowiązków. Znalazł jednak czas aby wyjaśnić nam wiele spraw, które narosły wokół działania kierowanego przez niego Stowarzyszenia oraz sytuacji w jakiej znajduje się nasz klub. 

Grzegorz Popielarz
Grzegorz Popielarz (fot. Leszek Szymański / PAP)

W ostatnim czasie pojawia się wiele różnych opinii i informacji na temat powstawania podmiotu w formie spółki akcyjnej, która będzie odpowiedzialna za zarządzanie i organizację spraw związanych sekcją seniorską piłki nożnej warszawskiej Polonii. Jak wygląda obecnie sytuacja, jak plasują się w tym MKS i Wielka Polonia?
Spółka akcyjna została zawiązana, aktualnie znajduje się w fazie organizacji. Prowadzone są rozmowy z MKS w sprawach wzajemnych relacji – licencji, jaką jest w posiadaniu MKS oraz zarządzania sekcją piłkarską Polonii na zasadzie swoistego leasingu przez utworzoną spółkę. Dokumenty zostały złożone w sądzie rejestrowym. Bardziej skomplikowane jest porozumienie ze środowiskiem Wielkiej Polonii. W zeszłym tygodniu, w piątek, odbyło się trójstronne spotkanie u burmistrza Wojciecha Bartelskiego spotkanie, będące niejako ostatnią szansą na osiągnięcie porozumienia. Wielka Polonia była na nim reprezentowana przez przez pełnomocników zarządu: Panów Marka Troninę i Pawła Brudnickiego. Przedstawiciele WP twardo obstawali przy koncepcji socios. Pan burmistrz skłaniał się ku koncepcji spółki akcyjnej, gdyż taka forma wydaje się czytelniejsza, a formuła spółki szeroko otwiera możliwości dla wszystkich kibiców naszego klubu w nabyciu akcji. Marek Tronina opowiadał się raczej za koncepcja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit. Pan burmistrz, widząc przedstawiony statut spółki akcyjnej, spytał przedstawicieli WP czy są przygotowani do przedstawienia opracowania swojej koncepcji na piśmie. Nie mieli. W konkluzji mogę powiedzieć, że jutro, tj. w czwartek, statut zostanie wysłany panu Troninie… W przyszłym tygodniu spółka zaprosi wszystkich związanych z naszym klubem do obejmowania akcji. Akcje spółki z I transzy zostały już objęte. Oferowane będą akcje transzy II, będące, analogicznie do transzy I, akcjami uprzywilejowanymi. Będą je mogli obejmować: MKS, Wielka Polonia oraz osoby rekomendowane przez aktualnych akcjonariuszy, jak również oba wymienione podmioty. Trzecia transza będzie zawierać akcje możliwe do objęcia przez dowolne zainteresowane osoby, ale z zaznaczeniem, że nie będą to już akcje uprzywilejowane. Oczywiście statut zawiera wszelkie stosowne zastrzeżenia dotyczące m.in. niezbywalność, znaku, herbu, nazwy, miejsca lokowania drużyny i jej ewentualnych przenosin, wykluczenie możliwości zakupu licencji itp.

Co do ceny – wynosi ona 1.000 zł za akcję i wydaje się trudno dostępna dla przeciętnego chętnego na zakup zwolennika Czarnych Koszul. Czy nie można, począwszy od transzy II obniżyć jej cenę, tak aby mogli ją nabyć praktycznie wszyscy chętni?
Nie jest to możliwe z prostego powodu – będą to akcje uprzywilejowane, analogicznie do I transzy, więc muszą być takie same, tak wynika z kompromisowego sformułowania statutu, który był zresztą negocjowany także z WP i jest rozwiązaniem kompromisowym. Być może, że III transza będzie emitowana przy obniżonej cenie, dając większą dostępność dla ogółu kibiców. Jeśli jednak komuś zależało by na posiadaniu akcji uprzywilejowanej, dopuszczamy możliwość zakupu jej przez kilka osób, z zastrzeżeniem, że jako właściciel figurowałby jeden z uczestników takiej składki. Dotyczy to także osób posiadających tzw. wspólnoty majątkowe. Możliwym rozwiązaniem jest np. dokonanie przez WP składki i zakup określonej ilości akcji, których właścicielem byłaby WP, ale przy partycypacji określonej grupy osób składających się na zakup.

No dobrze, a ja nie należę ani do Stowarzyszenia, ani do WP. To mogę kupić?
Owszem, jesteście panowie znani osobom ze środowiska i z pewnością uzyskalibyście rekomendację do zakupu akcji. Tu chodzi o utrzymanie akcji uprzywilejowanych przez osoby, o których wiadomym jest ich przywiązanie i lojalność wobec Polonii.

Początkowo mediatorem w negocjacjach pomiędzy poszczególnymi zainteresowanymi podmiotami był pan Jerzy Piekarzewski, teraz jest to burmistrz Śródmieścia…
Po nieszczęsnym, skandalicznym incydencie w „Klifie”, naturalną koleją rzeczy MKS stracił chęć do rozmów z WP. Na wspomnianym spotkaniu u burmistrza Stowarzyszenie wyraźnie oświadczyło, że nadal zaprasza WP do wspólnych działań, ale czas ucieka. Stary Zarząd WP zdecydowanie obstawał przy swojej koncepcji. Mam nadzieję, że nowy Zarząd nie będzie zajmował tak zdecydowanie negatywnego stanowiska. Padały zarzuty stawiane MKS-owi o działaniach niegospodarnych, braku kontroli nad środkami finansowymi itp. Przeprowadzone przez miasto kontrole nie potwierdziły tych zastrzeżeń.

Dodam jeszcze, że zwróciliśmy się z powtórną prośbą do pana Jerzego Piekarzewskiego o dodatkowe mediacje, które prowadzone są dziś i jutro i mamy nadzieję, że one coś przyniosą.

Padł zarzut, że część członków Stowarzyszenia przeszła do obozu WP. Czy jest pan pewien lojalności obecnych członków Stowarzyszenia?
To nie tak. Oczywiście część członków Stowarzyszenia jest jednocześnie członkami WP – jedno drugiego przecież nie wyklucza. Podwójna przynależność świadczy raczej korzystnie o tych osobach, bo są oni niejako „podwójnymi” sympatykami Polonii.

Kwestia listu intencyjnego pomiędzy Stowarzyszeniem a MKS.
W lipcu ubiegłego roku, przed spotkaniem u pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, byliśmy zagrożeni rozpoczynaniem gry od B-klasy. Wtedy powstał pomysł na zgłoszenie drużyny do rozgrywek na licencji MKS. Liczyliśmy na III ligę, stanęło na IV. Oni (MKS) się bali, że przy takim działaniu stracą dotacje otrzymywane od miasta na działalność z drużynami młodzieżowymi. Wtedy, w obecności p. Prezydent, Stowarzyszenie zaręczyło, że dopomoże finansowo MKS-owi w miarę występujących potrzeb. Padły deklaracje – ze strony miasta o zniżce w opłatach za stadion, ze strony Zarządu MKS, że choć pełni obaw, podejmą się zgłoszenia drużyny, jednak z zastrzeżeniem, że w czerwcu, czyli teraz, Stowarzyszenie przejmie drużynę seniorów. Później, MKS uznał, ze bardziej im po drodze z WP i zawarł z nią list intencyjny o przekazaniu drużyny. Po tym co się stało w „Klifie” i próbach zastraszenia Zarządu MKS, nie pozostało im nic innego jak wrócić do pierwotnych ustaleń. Tym bardziej, ze właśnie powstała Spółka i taka jest geneza tego listu intencyjnego.

Czy utrzymane zostaną w kolejnym sezonie te zniżki za stadion?
Zapewne tak (normalna stawka to 20.000 zł, a to byłoby zabójstwo dla nas), bo występującym ze zgłoszeniem formalnie będzie MKS. Wiele przemawia za tym, że do momentu kiedy klub będzie na to stać, te stawki zostaną utrzymane. Jestem przekonany, ze miasto nie zostawi Polonii w potrzebie i chociaż w ten sposób pomoże w zbożnym dziele odbudowy najstarszego klubu stolicy.

Czy możemy się spodziewać jakichś roszad – w składzie trenerskim, w drużynie? Pojawiają się jakieś wiadomości na temat Legionowa. Stosunki na linii Paweł Olczak – Piotr Dziewicki?
Burmistrz Legionowa poszukiwał kupca na klub. Chyba go już znalazł, mówi się o branży budowlanej. Stowarzyszenie zaproponowało na stanowisko trenera Piotra Dziewickiego i tak się stało. A Kto będzie trenerem w przyszłym sezonie i jaki będzie skład? Ja, jako Przewodniczący Stowarzyszenia oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki (tymczasowy, na czas organizacji spółki), powtarzam z całą mocą to, co powiedziałem ostatnio w kawiarni „Czarna Koszula”. Nie ma takiej potrzeby żeby coś zmieniać! Oczywiście zakładamy pozytywne zakończenie sezonu, ale inaczej być nie może. Pragnąłbym jednak aby, bez uzgodnień formalnych, ktoś ze sztabu drużyny nie wypowiadał się na face-book’u oraz nie udzielał kontrowersyjnych wywiadów prasowych. Publicznie o własnym klubie powinniśmy mówić albo dobrze, albo wcale. Zastrzeżenia winny być dyskutowane wewnątrz klubu. Podkreślam – przy awansie, o którym jestem przekonany, wszelkie zmiany w drużynie byłyby niezrozumiałe.

Nowa struktura – spółka. Mamy na uwadze jakichś sponsorów, trwają rozmowy?
Tak, część sponsorów nadal pragnie wejść do współpracy z klubem. Niektórzy niestety poszli już gdzie indziej. Oczywiście ta chęć współpracy dotyczy sytuacji działania w warunkach spółki akcyjnej. Po podpisaniu porozumienia z MKS można rozmowy kontynuować. Część sponsorów już wyłożyła pieniądze na występujące zaległości wobec piłkarzy. Nastąpiło to na wiadomość o utworzeniu spółki.

Czy spółka jest za otwarciem „Kamiennej”?
Zawsze jest lepiej jak doping jest z obu stron! Muszą być jednak spełnione dwa warunki. Pierwszy – odpowiednia ilość kibiców pragnących przychodzić na mecze. Drugi – uzyskanie stabilności finansowej spółki. W takim przypadku będzie można uruchomić drugą trybunę nawet przed wyraźnym wzrostem ilości kibiców.

W Stowarzyszeniu obecni są także tzw. celebryci. Czy bierzecie pod uwagę wykorzystanie ich obecności w jakichś akcjach promocyjnych? Za ich pomocą przyciągnąć nowych ludzi na stadion?
Naszym pragnieniem jest budowa klubu rodzinnego i w ten sposób zaistnieć na piłkarskiej mapie nie tylko Warszawy, ale całego kraju. Chcielibyśmy aby każdy mecz był jednocześnie piknikiem rodzinnym. Takim sposobem na spędzenie całego dnia meczowego – z zabawami i atrakcjami dla dzieci, kateringiem, kiermaszami pamiątek ale nie tylko itd. Tak, aby ludzie, całe rodziny, przychodzili na dwie godziny przed meczem i nie opuszczali stadionu tuż po jego zakończeniu. Ci celebryci powinni się w taka akcję włączyć i myślę, że nam w tym pomogą, ale pomóc muszą także nasi kibice. Podstawą jest wyeliminowanie wulgaryzmów, obraźliwych przyśpiewek, wszelkich rozrób na stadionie. To warunek niezbędny aby osiągnąć zamierzony cel. Coś takiego, co ma już teraz miejsce przy okazji rozgrywek futbolu amerykańskiego na naszym stadionie.

Czy Stowarzyszenie włączy się do fety po meczu z Bzurą?
Byliśmy ostatnio tak pochłonięci tworzeniem Spółki, rozmowami z MKS i WP oraz próbami osiągnięcia kompromisu, że nie bardzo mieliśmy czas aby się tym zająć. Na początku przyszłego tygodnia z pewnością będziemy o tym intensywnie myśleli. Najlepsza byłaby wspólna akcja. MKS coś planuje, WP też – możemy to wesprzeć.

Poświęca pan dużo czasu, pracy i pieniędzy Polonii. Dlaczego czasem jest pan przedstawiany i postrzegany jako ten „zły wilk”?
No cóż, jestem przewodniczącym Stowarzyszenia proponującego inną formę rozwoju i budowy klubu niż WP. Przy fundamentalistycznym stanowisku prezentowanym przez WP staliśmy się trochę takim „czarnym ludem”. Stąd też biorą się te wszystkie plotki o rzekomych zakupach licencji. Jakimiś zakulisowymi działaniami obarcza się także pana Jerzego Engela, człowieka bardzo zasłużonego dla naszego klubu. Chyba z tego powodu nie było ostatnio go na stadionie.

No dobrze, a stworzenie drugiej Polonii i alternatywnym starcie w B-klasie?
Możliwe, życzę powodzenia. Pokazuje się przykłady budowania klubu od zera, wskazując choćby na Lechię. Ale tam były inne warunki. Silne wsparcie miasta, w myśl zasady jeden klub – jedno miasto, zupełnie inna ilość kibiców, klub był traktowany jako wizytówka Gdańska. Nie zawsze to wychodzi. Przykładem niech będzie choćby Górnik Łęczna, tam taka próba się nie powiodła – po awansie do okręgówki nastąpiła plajta i drużyna się rozleciała.

To na koniec coś o naszej akademii. Chodzą słuchy o jej zaniedbaniu, o odchodzeniu dzieciaków do innych klubów, błędach w szkoleniu?
Akademia i błędy w szkoleniu? Wyniki mówią same za siebie. Proszę przestudiować tabele rozgrywek we wszystkich rocznikach. Obok akademii Barcy i Legii jesteśmy najlepsi w Warszawie i na całym Mazowszu, mimo, że z całej tej trójki mamy najgorszą bazę treningową. Trenerom pracującym z naszymi dziećmi należy się uznanie i szacunek, a nie publiczna, niczym nieuzasadniona krytyka. Dzieci nie ubywa. We wszystkich rocznikach braku miejsc aby przyjąć wszystkich, którzy się zgłaszają!

I ciekawostka. Przedstawicielowi władz miasta, Przewodniczącemu Komisji Sportu Rady, panu Pawłowi Lechowi, pokazaliśmy zaniedbania i marny stan naszego bocznego boiska z prośbą o wsparcie projektu poszerzenia placu gry i wymiany jego nawierzchni, a także o poprawienie warunków sanitarnych i szatni. I sprawa ruszyła. Trwa kompletowanie niezbędnej dokumentacji. Pan Lech przedstawił sprawę pani Prezydent, która złożyła obietnicę przesunięcia z funduszów miejskich 2 milionów złotych na ten cel. Prowadzone są także rozmowy z władzami jednej z pobliskich gmin na temat utworzenia filii naszej akademii. We wrześniu powinno to zostać sfinalizowane i filia ruszy.

Dziękujemy za poświęcony czas i rozmowę.
Ja również dziękuję.

Źródło: własne

Author: trickywoo

125 thoughts on “Popielarz: Nadal chcemy porozumienia

 1. „Podstawą jest wyeliminowanie wulgaryzmów, obraźliwych przyśpiewek, wszelkich rozrób na stadionie. To warunek niezbędny aby osiągnąć zamierzony cel. Coś takiego, co ma już teraz miejsce przy okazji rozgrywek futbolu amerykańskiego na naszym stadionie.” 😯 jakich rozrób, jakich wulgaryzmów? Człowieku o czym ty mówisz? Miasto pomoże, HGW też tak mówiła i co ? 4 liga. Daj już sobie spokój z zarządzaniem. 1% (jak napisał Asterix) i wszystko jasne!

  People try to put us d-down
  Just because we get around
  :tablica:

 2. Czy ktoś mi może wytłumaczyć, na jakiej zasadzie ten człowiek wypowiada się/udziela wywiadów/snuje plany itd. w związku z Polonią?
  Kim on jest i jakie ma tutaj prawa?
  Czegoś tu nie rozumiem. Może ja też zacznę prowadzić rozmowy w imieniu klubu, skoro to żaden problem?

 3. @pgi – Idź, dogadaj się z MKSem, wydziel drużynę i planuj zarządzanie nią wtedy ten wywiad będzie z tobą. z tego co wiem to samo robiła WP i właśnie ona nie rozmawiała i nie przewidywała miejsca dla Popielarza. dziś to on będzie miał drużynę seniorów w swym zarządzie i to on proponuje objęcie akcji w spółce przez ludzi rekomendowanych przez WP.
  odpowiedź więc brzmi – on jest przyszłym zarządcą – nie właścicielem bo tym pozostanie MKS – drużyny seniorów Polonii

 4. Wam się wydaje, że zadajecie pytania retoryczne. Ja jednak chętnie odpowiem
  1.Klif – wtedy członkowie MKS zostali pobici przez WP, ponieważ nie zgadzali się na oddanie całego klubu kibicom. Od tego momentu zerwane zostały relacje MKSu z WP, które jak widzieliście wcześniej były dobre. I ciąg zdarzeń, sprzed i po tego wydarzenia pokazują że tak właśnie było.
  2. Ten nieszczęsny 1%… Już pisałem o tym wczoraj, bez wielkiego odzewu ale chętnie to też wkleję tutaj:

  3. Jego kłamstwa: Pokażcie mi je! Potwierdzone faktami! Ostatnio była sprawa z licencją, od od razu zaprzeczył i co się okazało? Że nie kupiono licencji mimo tego że była do tego okazja na wyciągnięcie ręki. I nie mówcie że to wasza reakcja go odrzuciła. Jak ktoś chce kupić licencję, to wie że to się spotka ze sprzeciwem, więc go od razu zakłada i nie robi mu to problemu przy zakupie. To była prasowa farsa! Po tym tygodniu, możecie powiedzieć tylko jedno – on nie kłamał! Mówił że NIE kupi licencji i NIE KUPIŁ.
  4. Założył Stowarzyszenie Kibiców Polonii Warszawa, które zrzesza ludzi których budżety są dużo wyższe niż wasze, więc proponuję się z tego rozwiązania cieszyć, bo oznacza to że w najbliższej przyszłości pieniądze będą. Tak jak napisał hator – zrobił to co mógł zrobić każdy.
  5. Pokażcie mi w tym wywiadzie moment gdzie się z nim nie zgadzacie?
  DLACZEGO odrzucacie taki model prowadzenia klubu? Czemu to WY jątrzycie?
  To spólka będzie przyszłym właścicielem klubu, więc KAŻDY z nas to może być? Nie o to nam chodziło? Żeby cała polonijna społeczność (co jak zauważył hator obecnie proponuje tylko Popielarz) zarządzała tym klubem?
  Porozmawiajmy może merytorycznie o wizji klubu? Nie tym KTO a o tym JAK?

  1. ad1. Żadne pobicie nie miało miejsca, jeżeli posiadasz taką informację zawiadom organy ścigania.
   ad 3. Twierdził, że żadne rozmowy w sprawie kupna licencji NIE SĄ PROWADZONE, mimo, że były
   ad4. W stowarzyszeniu są osoby działające na szkodę Polonii Warszawa: Jerzy Engel, Michał Listkiewicz. Byli doradcy Wojciechowskiego i propagatorzy Ireneusza Króla. Poza tym skąd Twoja wiedza o budżetach członków WP i innych kibiców.
   ad 5. Mamy inną wizję rozwoju Polonii. Bez pieniędzy pod stołem i kombinowania. Jasny i przejrzysty system ,w którym kibice dbają o dobro klubu, zarządzają klubem itp. Mnie to jara, Ciebie nie?

  2. ad 3. Skąd wiesz że były? Bo tak interia napisała? Jakby były prowadzone, to on by to kupił
   ad 4. Jerzy Engel – mistrzostwo Polski 2000. Największa szkoda w histori naszego klubu. Gratuluję. maj 2013 – Jerzy Engel szuka inwestorów by wykupić Polonię od Króla, żeby ta nie upadła. Taki właśnie był związek Engela z Królem. Natomiast JW miał w dupie Engela i dlatego ten się nie pojawiał na stadionie
   ad 5. Tutaj też masz jasny i przejrzysty system. Jako udziałowiec będziesz miał wgląd we wszystko. Mnie akurat jara ta wersja, bo jest najbliższa realizacji i odbudowania Polonii

  3. ad3 > WIEM, że były.
   ad4. Syn skazany za korupcje. Nie rozsmieszaj mnie z szukaniem inwestorów przez Engela. „JW miał w dupie Engela i dlatego ten się nie pojawiał na stadionie” – prawdziwy kibic, wlasciciel go nie lubi, nie wpada na mecze.
   ad.5 Kupuje tyle udziałow, aby miec pakiet kontrolny. Sprezdaje licencje po juz awansowalismy do 1 ligi na przyklad. Ale tacy jak ty tego nie zrozumieja, bo nie wiedza co to honor. Placi ci Engel za te teksty, za tak mu w dupe wlazisz?

 5. Jeszcze ten fragment którego nie wkeiłem to punktu 2:
  W większości opieracie się o ankietę WP z lutego i marca. Chciałbym żebyśmy zwrócili uwagę na pewne rzeczy w tej ankiecie:
  1. Została ona wykonana PRZEZ Wielką Polonią na bazie ludzi którzy w jakiś sposób są związani z WP. Stąd posiadali do nich kontakt. Ankiety wypełniło około 900 osób, wiemy że stowarzyszenie zrzesza około 1000 osób, więc prawdopodobnie większość to członkowie Wielkiej Polonii. Dlatego o tym należy pamiętać patrząc na wyniki. Jakby taka ankieta została przeprowadzona na 1000 osób znad kanałku, to by wyszło że wogóle społeczność nie chce żeby klub dalej istniał! Ankieta została przygotowana w pewien sposób wewnątrz Wielkiej Polonii, zostały zadane pytania ułożone przez WP. Do mnie ani do nikogo z moich znajomych ankieta nie dotarła, a jesteśmy kibicami od kilkunastu lat. Tylko tyle że nigdy się nie zapisałem do WP
  2. W tej grupie osób 30% akceptuje zakup licencji.
  3. 66% oczekuje w sprawie odbudowy klubu czegoś innego niż proponuje Wielka Polonia
  Zwróćmy uwagę że te dwa powyższe punkty są i tak zaskakujące wysokie jak na badanie przeprowadzone wśród „sympatyków” Wielkiej Polonii.
  Gdyby wzięli udział wszyscy kibice Polonii, wyniki mogłyby już wogóle być diametralnie inne. Oczywiście w obie strony. Ja jednak chcę zaznaczyć, że to o czym większość z was mówi, „o większości polonijnej społeczności” nie do końca jest prawdą. Nie wiemy jakie jest zdanie całej polonijnej społeczności.

  1. Nie trzeba było być członkiem WP, żeby dostać ankietę. Wystarczyło wypełnić deklarację wsparcia przed sezonem.

 6. Hator, nie masz racji. W modelu, gdzie podmiotem jest społeczność, jest miejsce dla każdego. I każdy jest na równych prawach jako członek społeczności. Popielarz, Kurczak, i tak dalej. Każdy ma też prawo wybierać władze, które kierują klubem. A w modelu Popielarza żeby się liczyć musisz mieć kasę żeby sobie za nią kupić akcje. Jak nie masz kasy – spadaj. Więc to co piszesz to nieprawda.

  1. dziwnie się czuję jako rzecznik „stowarzyszenia popielarza” do którego nie należę ale:
   ceny akcji: „analogicznie do I transzy, więc muszą być takie same, tak wynika z kompromisowego sformułowania statutu, który był zresztą negocjowany także z WP”
   „Być może, że III transza będzie emitowana przy obniżonej cenie, dając większą dostępność dla ogółu kibiców” – a wiesz dlaczego być może? bo WP nie chce rozmawiać oficjalnie i powiedzieć czego oczekuje od modelu który założyło stowarzyszenie – a dlaczego nie chce? bo chce po swojemu albo wcale – i będzie tak że zmuszając wszystkich do kompromisu WP nie pójdzie na żadne ustępstwa. Wiesz jak brzmi propozycja wejścia członków stowarzyszenia do modelu społecznościowego? wstąpienie do WP! to jest działanie pod tytułem albo tak jak chce WP albo my się obrażamy i nie będzie nic

 7. Dzudzu, coś ci sie pomyliło. Badanie robiła firma zewnętrzna na bazie adresów zostawionych w klubie przy okazji kupna karnetów i innych akcji gdzie zostawiało się adres e-mail. Tych adresów było 3000. Było pisanie o tym przy opisywaniu metodologii.

  hator, ty z kolei jednak nieuważny byłeś. WP widziała miejsce Gregorego i wszystkich w nowej Polonii. Było to jednak miejsce takie samo jak każdej innej osoby bo niby z jakiej racji samozwanczy pomazaniec Grzegorz ma decydować o czymkolwiek jak on już wszystkich na tej Polonii poobrażał? niech do Bydgoszczy teraz jedzie klubem zarządzać albo może obok, do Torunia, jak tam Kolejarz trafi, bo tu jego rola się skończyła.

  1. Wiem,że nie było, pytanie ma sugerować nierzetelność osoby robiącej wywiad, który nic kompletnie nie wnosi nowego a panu Popielarzowi pozwala się pokazać w jak najbardziej korzystnym świetle chociażby w stosunku do WP. Wciąż brak jest odpowiedzi na najbardziej istotne pytania a już drugi raz ktoś z SKSPW udziela wywiadu, (czy to formalnego czy też nie, bez znaczenia) , który nic nie wyjaśnia a co najwyżej wybiela SKSPW.

   Jak można ufać takim osobom, którzy już na wstępie pogrywają sobie z kibicami jak chcą ?

  2. Królowi zaufali wszyscy… teraz też jest kolorowo, więc nie wiem czego oczekujesz. Miał możliwość powiedzenia swojej wersji. Niedługo WP odpowie przez swojego człowieka.

 8. Szok wy gadacie jak zawsze nie na temat, rzucacie się wysyłacie innych nad kanał, mówicie nie zakupowi licencji, krzyczycie nigdy nie oddamy klubu a wlaśnie go oddaliscie platfusowi , kurwa szok, ciekawe ilu z was kupi akcje po 1000 zł bo jak niewielu to za miesiac dwa miasto sprzeda klub komu będzie chciało a popielarz cos tam sobie zarobi na transakcji, to jest własnie problem, chcecie klubem zarzadzać , każdy chce mieć coś do powiedzenia bo klub przeciez to wiecej niż biznes heheh tylko pieniędzy nie macie, pójdzie do piłkarzy i powiedzcie żeby za darmo grali to wam powiedzą czy to biznes jest czy zabawa

  1. Przecież to Ty chciałeś takiego klubu zarządzanego przez Popielarza. Tylko parę lig wyżej.

 9. 1.Klif – wtedy członkowie MKS zostali pobici przez WP, ponieważ nie zgadzali się na oddanie całego klubu kibicom.
  Dzudzu skąd ty się wykopałeś. WP nikogo nie pobiło i nie ma takiego zamiaru. Jakiego całego klubu kibicom? Co ty wypisujesz. Jak masz jakieś dowody, że WP miało z takim incydentem coś wspólnego to zgłoś sprawę na policję, a nie rzucasz kalumnie i oszczerstwa. Kim ty jesteś, że tak tłumaczysz pana GP. Ile lat chodzisz na Polonię, by podważać dobre chęci WP. Jeśli chodzisz mniej niż 40 to nawet mi nie odpowiadaj.

  5. Pokażcie mi w tym wywiadzie moment gdzie się z nim nie zgadzacie?

  to pokazuję :
  Podstawą jest wyeliminowanie wulgaryzmów, obraźliwych przyśpiewek, wszelkich rozrób na stadionie. To warunek niezbędny aby osiągnąć zamierzony cel.

  Chodzisz czasem na mecze? szczególnie na K6? czy takie patologie o których wspomina GP mają u nas miejsce. Jego słowa poszły w świat, a z nich wynika jasno – na Polonii są bluzgi, awantury i szumowina którą trzeba wyeliminować !!!
  szok, aż mi sie dalej nie chce pisać. A tak na marginesie – GP- znam człowieka jeszcze z czasów śp. Jana Ranieckiego.
  To tyle
  z poważaniem Emeryt

 10. Dzudzu, jak możesz tak bezczelnie kłamać ?
  1.Klif – wtedy członkowie MKS zostali pobici przez WP, ponieważ nie zgadzali się na oddanie całego klubu kibicom. Od tego momentu zerwane zostały relacje MKSu z WP, które jak widzieliście wcześniej były dobre. I ciąg zdarzeń, sprzed i po tego wydarzenia pokazują że tak właśnie było.

  Masz na to jakieś dowody ?

  Na te Twoje bzdety o 2/3 kibiców to już Ci wczoraj odpisywałem i urwałeś dyskusje bo wiesz że nie masz argumentów.
  Całę szczęście, że tak popierdolić to możesz sobie tylko w necie.

 11. Kwikster a tak po ludzku, koleś rzuca oskarżenie na WP za sytuacje w Klifie a Wy przechodzicie obok tego nie pytając nawet czy ma jakieś dowody na to ? Nie jest Wam głupio ? Nie wydaje Ci się że zabrakło troche rzetelności w tym wywiadzie ?

  1. To są jego słowa nie moje. Ludzie związani z WP wiedzą, że nikt z nas nie twierdzi, że to ich sprawka. Wie o tym zarząd i Marek Tronina, więc nie wsadzaj mi takiego czegoś. Czekamy na datę spotkania z kimś z zarządu WP, aby i stowarzyszenie miało możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie.

  2. Kwikster, a jaka jest Twoja prywatna opinia w kwestii przyszłości Polonii? Popierasz działania Popielarza?

 12. asterix on ma poparcie miasta ma tak kolegów innych platfusów, szok ja pierdolę na pewno nie będę płacił na jakieś szemrane spólki, good luck nie wiem co y chcecie teraz świętować, pogrzeb chyba, byla szansa znaleźć właściciela awansować do I ligi to macie kurwa pewnie Bklasę założycie od nowa i będziecie spiewać POLONIA NIGDY NIE ZGINIE, nic już nie zrobicie, ewidentenie dogadali sie z miastem, mają stadion, preferencyjną cenę najmu, daliście się ograć jak dzieci

 13. Podsumowując: tylko własny, społecznościowy, kibicowski klub pozwoli nam zachować wartości Polonii, tradycję wolności, niepodległości, fair play, samoorganizacji, samopomocy.
  Twórzmy własny klub , jest nas 1000, za rok będzie 5000. Dlaczego – bo ta idea pociąga. Kasa na własny klub to nie problem, sam dam kilkadziesiąt k. W tym sezonie zebraliśmy łącznie ponad 200 k.
  Tych którym potrzebny jest car- pan – właściciel, zapraszam do innego klubu. Po co nam pusta nazwa „polonia” bez wartości i własności. Na mecze wydmuszki Popielarza chodzić nie zamierzam, po co robić z sibie idiotę. Mam krzyszeć „polonia” jak gra sronomia. Namawiam wszystkich na bojkot tej szopki. Ale równocześnie róbmy swoje.
  MKS to nie Polonia to kurwoteka miejskiego układu. Ostrzegajcie wszystkich by nie dawali tam dzieci.

 14. 1. Klif – były pogłoski, ja to tylko powiązałem z wydarzeniami które miały miejsce przed i po. Ale ok, niepotrzebnie włączałem to do dyskusji. Przepraszam
  2. Benkej, wczoraj Ci udowodniłem że w taki sposób głosowali ludzie w ankiecie, potem zacząłeś pisać o jakiś głupotach, to już odpuściłem
  3. Adolf – ankieta została WYSŁANA do 3000 osób, a wypełniona jedynie przez 900. W tym poście są zebrane jedynie fakty na temat tej ankiety
  4. O awanturach – On napisał o tym że chce żeby na stadion przychodził całe rodziny i dlatego nie chce żeby były awantury, bluzgi itp. Co w tym złego? Teraz jest dobrze ale może być jeszcze lepiej. Były momenty za JW kiedy bluzgów nie było wcale. A awantury? Nasze kłótnie pod koniec ostatniego sezonu w Ekstraklasie? Łomianki? Nie wiem. On nie pisze że z tym jest problem z tym. Tylko chce żeby tego nie było. Tak jak nie ma teraz, tak żeby nie było później. Nie czepiajcie się słówek, tylko patrzmy na całość wypowiedzi.
  5. sf – nie będę się licytował. Zapewne jestem młodszy ale tak się składa że na Polonii spędziłem pół życia. Jeździłem po całym Mazowszu jako zawodnik, z KSP na sercu i oddawałem całe serce dla tego klubu. Teraz też jestem. Więc uważam że mam prawo się wypowiadać.

  1. Cieszę sie, że masz Polonię w sercu i liczę na to że na zawsze tam zostanie. Czasem trzeba bardziej w nie patrzeć, nie wszystko złoto co się świeci.
   Też swego czasu jako młody chłopak trochę jeździłem: Zgierz, Szczytno, Skierniewice, Olsztyn,Ełk, Pabianice – może nie jako zawodnik, ale sporo wyjazdów było dość „sportowych.”
   To tak na marginesie tych awantur. GP wtedy jeszcze chyba nie wiedział, że istnieje taki klub jak KKS Polonia Warszawa.
   A wystarczyło by jego wypowiedź : „Podstawą jest wyeliminowanie wulgaryzmów, obraźliwych przyśpiewek, wszelkich rozrób na stadionie”
   brzmiała: Podstawą do tego typu działań, co widzimy na Polonii, jest brak wulgaryzmów, obraźliwych przyśpiewek, wszelkich rozrób na stadionie.
   Prawda, że logiczniej i ładniej. Nie musiał byś go teraz tłumaczyć.
   Odnośnie Łomianek to już chyba trochę przesadzasz. To my tam dymiliśmy ? Czy panienki spod znaku L(ooser)a ? Bo już nie pamiętam.

   I ostatnie – dotyczące wywiadu – powinno paść pytanie : Jak długo kibicuje pan Polonii ? Może wtedy by się trochę rozjaśniła postawa pana GP.
   To tyle

  2. No i ok, zgadzam się tak powinien powiedzieć, bo to miał na myśli. A o kibicowanie Polonii, rozumiem że im dłużej tym lepiej, ale czasem najlepiej będzie działał ten, który dopiero teraz się „nawrócił”. Staż nie koniecznie musi mówić o tym czy ktoś jest Polonistą czy nie. Ale oczywiście w przypadku osoby która chce odbudować klub, jest to fakt który może wzbudzić zaufanie, albo wręcz przeciwnie.

  1. Szuja, która z własnych pieniędzy dopłacała żebyśmy ukończyli poprzedni sezon i organizowała pieniądze na te ostatnie mecze. Rzeczywiście. A tak wogóle, to z kolei ja nie chcę żeby takie osoby jak Ty zarządzały moim klubem, skoro wypowiadają się publicznie w taki sposób, co by nie mówić, o prezesie obecnej Polonii

  2. Dlatego dla Ciebie zostawiam MKS (jak zechcesz to dodam Inflanty).
   Olczak nie ma własnych pieniędzy, a tylko te które skombinował od Rodziców płacących na rękę. No i nie jest prezesem Polonii tylko ewentualnie MKS-u.

 15. kamikadze tradycyjnie niezadowolony jak typowy pisior i oczywiście twierdzi że to on i tylko on ma rację.To typowe dla sekty pis,której jak twierdzi sam jest wyznawcą..Jak chcesz kupować i sprzedawać to nad kanałkiem bardzo chętnie cię przyjmą.Tu dla handlarzy licencjami nie ma już miejsca.

 16. Dzudzu wyraźnie zabrakło Ci argumentów.
  To tak najprościej – WP nie ma prawa forsować swojej strategi prowadzenia klubu, bo oparła się o opinię tylko 1000 kibiców a nie wszystkich. To tu kontrargument, jakie poparcie wśród społeczności polonijnej ma pan Popielarz ? Bo gdyby spytać wszystkich kibiców ….

  1. Jak już napisałem: Fakty są takie że to jest sondaż opinii w Wielkiej Polonii. Więc pokazuje zdanie Wielkiej Polonii na te wszystkie sprawy. A kibice są także poza WP.

  2. Już widzę sondaż Olczaka: -Jesteście za, albo won. Zawsze tak robił w mksie.

 17. Piknik a z czego mam być zadowolony ?? że oddaliście klub peowcom, driit gdzie ja napisałem że chcę żeby popielarz klub przejął, wy nawet czytać nie umiecie, pisałem że chciałbym żeby klub przejął prywatny inwestor, moze być kogut, moze być kura i zrobił z tego bałaganu porzadnie działające przedsiębiorstwo i popchnie klub do przodu choćby przez zakup licencji a tak oddaliście klub stwoarzyszeniu gwiazdorów hehe bez pieniędzy i poparcia kibiców ale za to dogadanych z miastem czym będą teraz wszystkich szantażować.

  Dzejfo a co zrobisz jak miasto powie 20 tysięcy zotych za mecz za wynajem ?? gdzie będzie grała Polonia wtedy ?? Żeby coś tworzyć trzeba mieć pieniądze a nie 200 tysięcy złotych

  Benkej od klubu się nie odwrócę ale na żadne spółki Popielarza płacic nie zamierzam, WP całkowicie straciło już szansę na prowadzenie klubu, w tej chwili widać wyraźnie że popielarz jest dogadany z bartelskim, że wykorzystują prowokację z klifa do przejęcia klubu i nie mając kasy na stadion, piłkarzy itd itp nikt im w tym nie przeszkodzi

  1. A kto będzie Preziem W-wy w przyszłym roku? I na ile wyliczy stadion komuszemu układzikowi? I na ile wyliczyłby kibicom przed wyborami?

 18. a po co takie akcje, za rok spólka będzie na dnie tom oczywiste, tak jak byś 100 tysiączków wyjebał na śmiecie, popielarz będzie prezesm spólki jego koledzy w radzie nadzorczej hehe, poustalają sobie chłopaki pensje solidne a za rok powiedzą ze się kibice obrazili, wyników nie ma i nic się nie da zrobic, jeden człowiek za kasa jest potrzebny a nie banda bez grosza przy duszy

 19. kamikadze, nomen omen, tak się składa, że tu akurat decyzja dawno została podjęta – żadnego właściciela nie związanego z klubem. Chyba że mniejszościowy pakiet i to na pewno nie w niskich ligach.

  Po prostu nie chcemy drugiego Króla i JW. Oczywiście możesz mieć inne zdanie, ale zdaj sobie sprawę, że jesteś odosobniony. Chcielibyśmy przetestowac w niskich ligach inny model właścicielski który by nam w ogóle dał niezależność na zawsze, ale opór ekipy uwłaszczeniowej jest wprost niesamowity. Luzie ci już uznali że to jest ich…

 20. kamikadze jaką masz gwarancję że Kogut czy kura za dwa lub trzy lata znudzi się inwestowaniem w Polonię lub stwierdzi że spodziewał się większych zysków i zwinie interes tak jak Wojciechowski ? Co wtedy ? Historia znowu zatacza koło i startujemy od B klasy ? Lepiej chyba powierzyć zarządzanie klubem człowiekowi związanemu z Warszawą który juz kiedyś tu pracował w Polonii niż gościowi z drugiego końca Polski absolutnie nie związanego z Polonia tylko z pisem,czyli czymś czego jesteś fanatykiem i może dlatego tak lobbujesz za kupnem licencji Kolejarza ? :szal:

 21. zostałem pokazany jako autor tego wywiadu, choć po prawdzie robiliśmy go we dwóch z Kwiksterem. Tak gwoli informacji. Strona budowana jest całkowicie społecznie – z poświęceniem prywatnego czasu, sprzętu, w przypadku tego np. wywiadu – dosyć dalekiego dojazdu itp. Więc proszę nawet w żartach nie sugerować jakichś extra korzyści. Rozmowa miała trwać godzinę – wg umowy, a trwała 1h 45 minut. Być może nie wszystko zostało omówione, być może pewne kwestie nam umknęły. Materiał jest obszerny, a sorry, żeby o niczym nie zapomnieć tekst byłby pewnie sporą broszurą. Ten tekst nie jest niczyim PRem, a napisany został żeby i pan Popielarz miał szansę się wypowiedzieć na forum kibicowskim, zwłaszcza biorąc choćby powyższe komentarze. Aktualnie przygotowywana jest replika WP, która będzie wypowiedzią z drugiej strony tego, hmm , sporu. Choć o sporze tak naprawdę chyba trudno tu mówić, bo daleki jestem od zarzucania komukolwiek złej woli. Wszyscy chcą dobrze, tylko trochę inną drogą… Dam przykład Kamikaze200 – on też z pewnością chce jak najlepiej, ale on widzi przyszłość tylko poprzez szybki awans w górę poprzez zakup licencji. Jest zimnym pragmatykiem, dla którego liczy się finalny rezultat, bez oglądania się na to, jaką drogą się go osiągnie. I na szczęście w dzisiejszych czasach ma prawo do posiadania i wypowiadania własnej opinii. A czy ogół się z nim zgadza? Osądźcie sami. Dzudzu – ankieta była dostępna, ja ją dostałem i wypełniłem (dodam, że byłem w tej większości) choć nie jestem członkiem WP. Coś Cię ominęło, szkoda.
  Poza tym mam prośbę – czytajcie tekst uważnie. Czasem jest zawiły, zwłaszcza gdy jest mowa o kwestiach organizacji spółki i wzajemnych powiązaniach. Z niektórych komentarzy wynika brak takiej uwagi.
  Padał też zarzut, że ten wywiad jest tubą medialna pana Popielarza. Nie zgadzam się, spisany został zgodnie z jego autentycznymi wypowiedziami, a gdybyśmy redakcyjnie chcieli coś tam zmieniać, zwyczajnie nie miałby autoryzacji.
  W kwestii uwłaszczenia się na klubie – zarząd spółki jest tymczasowy, co zostało powiedziane. O faktycznym kształcie zarządu zadecyduje walne zgromadzenie, które dokona wyboru władz. Główną osobą może zostać każdy akcjonariusz. Jak wczoraj zrozumiałem, akcjonariusze założyciele maja po jednej akcji – czyli ci , co obejmą akcje II transzy będą na identycznych prawach. Tu może powstać problem dla kolegi Xardasa, bo nie wiem czy może on uzyskać w takiej sytuacji zgodę na wykup całej transzy! ;). Ale Xardas – możesz mieć akcję uprzywilejowaną, a chęć dofinansowania klubu wesprzeć akcjami transzy III.
  W sprawie co jest lepsze, spółka taka czy inna , ja tu głosu nie chcę zabierać bo być może moja wiedza nie jest wystarczająca, a poza tym moja rola wyklucza agitację i ustawianie się, jako piszącemu wywiad czy inny materiał informacyjny, po czyjejś stronie.
  I tyle bieżących uwag.

 22. Pikinik ty chyba jesteś fanatykiem PO widzę i stąd twoje ataki na mnie, powtarzam jestem kapitalistą nie wierzę ze zadne PGR-y w żadne komuny w żadne stowarzyszenia, wierzę we właścicieli, tysiące klubów ma prywatnych wlascicieli , raz na jakiś czas któryś coś odpierdoli tym razem dotkneło to nas, wcale nie jest powiedziane że musi nas dotknąć ponownie, wasz projekt kibicowski jest skazany na porażkę, peowska spólka której wielbicielem jest Piknik tak samo jak i tuska pewnie też nie ma szans powodzenia, peowska spółka i tak sprzeda komuś akcje w końcu tyle że kilka osób na tym zarobi a klub kupi jakis bazarowy biznesmen i będzie się tułał po 3 i 4 ligach, była szansa na skod to pierwszej ligi, daliście dupy za miseczkę zupy niestety

  Dymsza powtarzam ci po raz kolejny miastem rządzą koledzy popielarza z PO dogadali się w sprawie stadionu, nie macie argumentów, przejmiecie władzę dostaniecie zaporową cenę na wynajem nie rozumiesz tego ?? dlatego czują się tak pewnie to proste jest

  1. Co ma PO do naszego klubu? Każdy może mieć takie poglądy jakie chce. O to walczymy. Ty brzmisz jak Macierewicz albo Kaczyński btw.

 23. A z tego co mówi ten cały popielarz to sugeruje gość że to wasza wina że klub gra w 5 lidze, gdyż po upadku króla mozna było przejać od razu licencje tego kolejarza i być może byśmy wracali właśnie do ekstraklapy, może taki kogut znazłby wspólnika, sponsrów, moze już byłby inny właściciel ale nie lepiej z nadnarwianką było pykac żeby się pobawić przez kilka miesięcy w zarządzanie klubem, głosić hasła o honorze i atmosferze tylko pieniędzy nie ma, gdyby Polonijna spolecznosć była w stanie zaoferować więcej kasy za wynajem, więcej kasy MKS -owi od popielarzy i byle jakich innych biznesmaenów to byście rzadzili klubem a tak jak się nie ma miedzi to się na dupie siedzi, kupuje się bilet i spiewa piosenki a nie rwie do zarządzania

 24. Dritt PO do naszego klubu ma to ze miastem rzadzi viceprezes PO HGW, popielarz jest radnym PO, bartelski członkiem PO no i pozostali urzędnicy są z ich mianowania to chyba oczywiste, jeśli myślisz że jest inaczej to co ja ci poradzę , to spytaj macierewicza hehe.

  Dritt a ty jesteś tępy za to i co ja zrobie, nie mówię o kibicach WY tylko o zwolennikach pyaknia piłeczką w 5 lidze albo i niżej, ja też jestem kibicem Polonii czy ci się to podoba czy nie, kumasz ??

 25. Piknik.To nie jest wątek polityczny,a PIS nie jest sektą.Takie komentarze to na onet albo newsweek.Od PIS to się łaskawie odp…..l.
  Nie wiem czemu ma służyć dalsze obrażanie Popielarza,Engela.Jak widać,oni działają i coś dla Polonii robią.Wyznawcy jedynie słusznej teorii,zrozumcie że Polonii są potrzebni wszyscy.SKSPW,MKS,WP i nigdzie nie zrzeszeni.
  PRZASNYSZ!!!
  :sztandar:

 26. Zwróćcie uwagę na takie dwa zdania:
  „Część sponsorów już wyłożyła pieniądze na występujące zaległości wobec piłkarzy. Nastąpiło to na wiadomość o utworzeniu spółki.”
  A kilka dni temu w oświadczeniu MKS wypowiedział się, że nie ma żadnych zaległości. Chciałbym, żeby się do tej wypowiedzi ustosunkowali…

 27. Zostawcie politykę. Po obu stronach naszego sporu o Polonię są ludzie o różnych poglądach. Kłóćmy się o SPRAWĘ a jest o co bo na razie wygląda że za grosze kilkanaście/kilkadziesiąt osób uwłaszczy się na marce i społeczności. Duma Stolicy – ten wywiad jest absolutnie żenujący bo jest de facto oświadczenie opakowane w wywiad dla podniesienia wiarygodności GP. Niestety w efekcie Wasza spadła na pysk. P.S. Mylisz się nawet w pierwszym akapicie swojego wpisu, mam nadzieję że z naiwności.

 28. Po co te oskarżenia, czemu to ma służyć?! WP – użyję tego samego pojęcia = może uwłaszczyć się poprzez zakup pakietu pakiet akcji w SA jako Stowarzyszenie. SKSPW zostawiło miejsce dla WP. Ponadto, mogą zrobić to indywidualni kibice (członkowie WP) i mieć władzę. SKSPW poprostu zrobiło to o czym WP tylko mówi a chwilami bredzi przynosząc na 2 kartkach spisaną utopię. Polonia nie jest moja ani Twoja, ani niczyja jako utopijna socios, może być wreszcie nasza. Pozdrawiam i chwili refleksji życzę.

  1. Przeciez jest napisane ze akcje ktore cos znacza moga kupowac tylko czlonkowie stowarzyszen. Do tego trickywoo pisze ze cala transza to jest 100 akcji? To chyba jakies jaja sa zeby za 100 000 PLN ktos kupil wszystkie akcje. Oczywiscie ktos kto „ma kupic”…..

   Niech bedzie sprzedaz otwarta dla wszystkich kibicow Polonii i jak na gieldzie aka „kto da wiecej za akcje” wtedy zbierzemy jak najwiecej pieniedzy dla klubu a do tego sie okaze ile sa gotowi wylozyc Popielarz, Engel etc.

  2. 1) Skoro wersja SKSPW jest tym samym co proponuje WP tylko mniej utopijna, to dlaczego spółka nie jest non-profit ?
   2) „Polonia może być wreszcie nasza” …ale każdy ma tyle praw do niej ile wyłożył pieniędzy. To jest utopia. No chyba, że „nasza” użyłeś w wąskim znaczeniu.

 29. Ja nadal nie rozumiem dlaczego ten pan decyduje o przyszłości Polonii! A nam łaskawie daje ochłap. Piękna zagrywka z rzuceniem fałszywego tematu o możliwym kupnie licencji. Teraz wyszli na mega prawych i słownych. Zaproponowali tzw. mniejsze zło – kibice odetchnęli z ulgą, że popielarze nie kupują licencji, więc z radością przyjmą ich propozycję o spółce, akcjach itd. Sorry, źle napisałam – to nie jest propozycja. Zdołował mnie ten wywiad. Nie wywiad, raczej monolog niestety.
  :sztandar:

 30. oj betti powtarzam ci po raz kolejny powtarzam ci że dogadali się w sprawie stadionu i stad maja przewagę nad wami

  tak na marginesie Marek Jakóbczak nasz były piłkarz walczy o życie awansował z Polonią do ekstraklasy http://ekstraklasa.net/marek-jakobczak-toczy-mecz-o-zycie-walczy-z-rakiem,artykul.html?material_id=530105ace1e17d72273b5111#zamknij facet ma 44 lata na piłce sie wiele nie dorobił z tego co czytałem jest po 4 chemiach przed nim 3 kolejne może zrobimy jakąś zbiórkę, mecz dla niego cokolwiek, pomyślcie o tym

  1. To zorganizuj mecz. Wkurwia mnie to twoje Wy. Kilku z nas było w Sulejówku na meczu organizowanym dla Marka i zbieraliśmy kasę. Ty byś najchętniej rozsiadł się w Ekstraklasie na krzesełku i ponarzekał, że twarde jakby nie było na co. Kiedyś myślałem, że po prostu nie rozumiesz, że inni ludzie mają inne poglądy. Ale teraz wstydze sie, ze jesteś kibicem Polonii. Przez takich jak Ty możemy pójść na dno. Nie zamierzam więcej zniżać się do rozmowy z Tobą.

  2. Preferencyjna cena za stadion będzie tylko do momentu zmiany układu sił politycznych w Wawie.

  3. Dokładnie tak, nowy Prezydent raczej wypieprzy ten układzik m.in poprzez cenę stadionu. No chyba że wcześniej sprywatyzują grunty, bo są takie zakusy.

 31. Pełna zgoda z niektórymi wpisami wyżej KIBICE POLONII TO NIE TYLKO WP i slowo do betti – pytasz czemu popielarz ma decydowac o losach klubu ? To ja Ciebie zapytam a czemu Tronina ma decydowac? Ja nie popieram ani WP ani P ale pomysl ze spolka akcyjna wydaje sie ok przynajmniej bedzie przejzyscie wiec wiecej obiektywizmu prosze

  1. Chwila, chwila, ja nie pisałam, że Tronina ma decydować. Dobrym pomysłem była spółka non-profit, gdzie by była preferencyjna cena za stadion, a w zarządzie przedstawiciele stowarzyszeń. Nie rozumiem sytuacji, w której popielarze zakładają spółkę i tylko oni decydują o losie Polonii. Proponują emisję akcji – moim zdaniem ta opcja ma na celu dorobienie się na Polonii. Co im nie pasuje w non-profit? Że kasa nie może iść do kieszeni?

  2. Poza tym jest właśnie kwestia zaufania.
   Ja akurat ufam ludziom z WP i kilku innym, np Kaminero. Dlaczego? Bo cała historia ich dzialań za nimi przemawia.
   Nie ufam misiom-pysiom Popielarza, bo to układ macherski, w którym zawsze tylko oni będą pociągać za sznurki.
   Nie ufam dziadkom barakowym sztuk-4 z MKS, bo szachrują, kłamią, krzywdzą dzieci i stosują zamordyzm wobec Rodziców. A kasę lubią nade wszystko.

  3. Ło matko – Tronina nie ma o niczym decydować i o niczym nie decyduje. Decyduje Zarząd WP powołany przez 1000 kibiców Polonii! 1000, nie 10 jak Stowarzyszenie Popielarza. Czaisz różnicę? Ten Zarząd pod koniec czerwca będziesz mógł zmienić i wybrać sobie nowy. Czaisz różnicę? A teraz idź i zmień zarząd u Popielarza.

 32. Kurwa żygać się hce jak cię pedale czytam/dzejfo/,bekniesz za tą ,cytuję kurwotekę.Wy tylko potrficie skomleć i wiecznie narzekać.Jak Wam pedały nie podoba się polonia to wypierdalajcie nad kanał.Niech każdy sam sobie odpowie co zrobił dla Naszego Klubu ,a dopiero zabiera głos.Anonimowość to Wasza specjalność.Ja się przedstawię jestem BENITO i jak ktoś ma chęć;podyskutować to zapraszam na Polonii./a szczególnie z nygusami o wabikach dzejfo i drift.Pozdrawiam kibiców Polonii.

  1. pdk 35 to symbol fabryczny? Hmm.. Gramatyka na poziomie translatora googla. Robotics spod warzywniaka? Udowodnij, że jesteś hominidem, prosta captcha, „podaj wynik 3×5”.
   Powtarzaj ten wynik na głos – po tym Cię poznam. Bywam regularnie na meczach małolatów z kilku roczników. Bo Polonia to nie 4 dziadków uwłaszczonych na mks-ie. Twój styl nawet mi jednego z nich przypomina.

  2. Skoro Kwikster potwierdza tożsamość, to przykro mi Darku, że popierasz Popielarza. Nie podoba mi się system zarządzania jaki proponuje, nie podoba mi się również brak transparentności. Obawiam się, że znowu paru kolesi położy łapę na Polonii i znowu za parę lat obudzimy się z ręką w nocniku. Już raz gdy głośno sprzeciwiałem się głośno przeciwko Ireneuszowi Królowi też mi grożono. Nie zrobiłem tyle co ty dla klubu, bo jak dla mnie jesteś jedną z legend Polonii. Nie ukrywam się za nickiem, bo kibice Polonii nie są tchórzami, tego nauczyłem się między innymi od Ciebie. Nie jestem taki znany jak ty, ale jak spytasz Czarnego o Kube z Chin to powie Ci kim jestem.

 33. Panie i Panowie, ubieracie się w większości w szaty zbawicieli klubu, jedynych, którzy znają panaceum na wszystkie bolączki, na potwierdzenie Waszych rzekomo dobrych intencji obrzucacie adwersarzy błotem, próbujecie wprowadzać coś w rodzaju filtra kto może być kibicem Polonii, a kogo miejsce jest nad kanałkiem, kto może decydować o przyszłości klubu a kto nie. Otóż drodzy Państwo to nie jest początek XX wieku tylko 100 lat później i o tych sprawach decyduje pieniądz, którego Wy jakoś sami nie macie. Często czyta się wpisy o tym, że taka jest wola większości. Z tego co wyliczyłem ta większość to ok. 800 osób, (80% z tysiąca członków WP, proszę sprostować jak się mylę), więc o jakiej większości mówimy, bo to nie jest nawet połowa osób przychodzących na mecze. A teraz mam pytanie do przedstawicieli tej „większości” ile szkody przynieśliście klubowi takim postępowaniem, ilu potencjalnych nowych kibiców zrezygnowało, a ilu inwestorów. A może tu chodzi o coś innego, może właśnie o to, żeby pod pretekstem „honorowej odbudowy”, atmosfery i innych tego typy niewymiernych argumentów, trzymać klub z daleka od centralnych lig, i żeby już nigdy nie powrócił na szczyty, a tak się stanie jeśli nie będzie pieniędzy. Pieniędzy nie będzie jeśli nie będzie kibiców. A nikt nie wyłoży grubej kasy, żeby zafundować rozrywkę 800 osobom. Bez sukcesów sportowych, wcześniej czy później, a mając w pamięci dotychczasową „pomoc miasta” raczej wcześniej, Polonia podzieli los Stali Mielec, Szombierek Bytom i wielu wielu innych klubów, o których dzisiaj pamięta zapewne mniej ludzi niż tych co zasiadają na K6

  1. Sądzę, że większość kibiców ma dość układu, w którym o losie klubu decydują tajne, zakulisowe posunięcia grupki ludzi rządzonych przez chęć wzbogacenia się. Legia zmonopolizowała ten rynek i tym nowych kibiców nie przyciągniemy. Nawet mocno problematyczny sukces sportowy 1 drużyny nie zmieni tej sytuacji. Bo po co ktoś ma przyjść na Polonię skoro ta ma się nie różnić od Legii, mocniejszej w koncu medialnie.
   Za to idea klubu kibicowskiego ma dużą siłę marketingową. Klub społecznościowy kierujący się na trybunach i boiskach swoimi wartościami. Kibice i sponsorzy to kupią. Będą kibice i będą pieniadze. Wystarczy trzymać się wartości, a nie misiów lub kasy.

 34. Szanowny Kolego Trady, nie obrzucałem tu nikogo błotem, nie brałem udziału w ankiecie, a jestem przeciwny kupnie licencji, najbliższa jest mi wizja zaprezentowana przez p. Marka Troninę. Pieniądz decydował o wielu rzeczach nie od wieku XX, ale od czasów, kiedy go wynaleziono. Równocześnie wielu ludzi stara się, aby nie rządził on całym światem, aby pozostały rzeczy od niego ważniejsze.
  Zrozum, że cześć z nas, w tym piszący te słowa, został zauroczony Polonią, bo jej atmosfera różni się od innych klubów, bo panują tu wartości, gdzie indziej rzadko spotykane na trybunach. My chcemy to ocalić, a nie iść z prądem.
  Jeszcze krótki komentarz co do wywiadu. Korzystam z pracy redaktorów tej strony i ich wszelkiego zaangażowania, za co składam Wam podziękowania. Nie myli się ten, co nic nie robi. Wydaje mi się natomiast, że przyzwyczajeni jesteśmy do wywiadów, w których dziennikarze atakują swoich rozmówców. Tymczasem, jak rozumiem, chcieliście dać możliwość p. Popielarzowi przedstawienie swoich racji, abyśmy potem mogli je skonfrontować z racjami kogoś z WP. Dlatego ten wywiad bardziej przypominał oświadczenie wydane przez p. Popielarza na tematy nas interesujące. Czekamy zatem na głos WP.

 35. Problemem nie jest pan Popielarz i to, że ktoś chce zainwestować, a potem na tej inwestycji co najmniej nie stracić. To normalne i konieczne, by klub mógł się rozwijać. Problem w tym, że pan Popielarz nie rozumie (albo udaje), że o wiele większą siłę stanowią połączone siły wszystkich polonistów, którzy będą wiedzieli, że każdy z nich jest tak samo ważny. I to jest połowa modelu – stowarzyszenie, które skupia wszystkich i w którym każdy głos znaczy tyle samo, niezależnie od tego ile masz kasy i jakie masz wykształcenie. A druga połowa to inwestorzy. To mogą być zarówno poloniści, którzy kupią akcje, ale i podmioty komercyjne, a nawet inne osoby. Tutaj niech sobie pan Popielarz kupuje akcje do woli. Jest miejsce na biznes, jest miejsce na kontrolę społeczną i budowanie siły i potęgi. Jest wreszcie poczucie wspólnoty. Propozycja spółki pana Popielarza przekreśla ten pomysł.

 36. Panowie, Koledzy! Jedna ale bardzo konkretna sprawa. Temat tych akcji jest dla mnie jakiś dziwny. Doskonale i celnie napisał to Xardas KSP, nic dodac nic ująć. 100 akcji po 1K pln i to wyłącznie dla swojaków, podczas gdy można dla Klubu w ten sposób zgromadzić na prawdę konkretne środki. Jako zabezpieczenie przed wrogim przejęciem czy innymi zasrańcami wystarczą tzw. złote głosy przeznaczone dla osób którzy są dla nas wszystkich autorytetem i bez których żadna strategiczna decyzja nie może byc podjęta.

  BTW. Przez te kretyńskie insynuacje i głupie plotki, jak mam przekonac kumpla który mógłby spokojnie te 15 tysięcy miesięcznie na Polonię dać, skoro zaraz kontre daje że chętnie ale nie do przeżarcia dla „kontenerowych”.

  Pozdrawiam.

 37. Zrozumiałem,że gdy odejdziesz od klawiatury i spotkamy się na K6 dowcip dalej hujozo /z małej dzejfo/cię nie opuści.I pokażesz co sobą Pedale/przez duże P/reprezentujesz.Postaram się ci ten szyderczy uśmieszek zetrzeć.Do rychłego zobaczenia.

 38. Przeciez tu na kilometr widac ze ktos chce zrobic cos nietak bo jak inaczej wytlumaczyc ze ma byc jedynie 100 akcji jak napisal trickywoo? Zeby duzo kasy niemusial wydac jakis Popielarz ktoremu podobno wiekszosc kibicow nieufa…. 100 000 PLN to i ja moge wydac za akcje pelnowartosciowe. Powinni wszyscy kibcie Polonii moc takowe kupic to by sie pewnie zebralo conajmniej 1 mln na Polonie. Co do zlotych akcji to powinny byc ale nietylko dla Popielarza lecz rowniez dla innych osob ktorym moga zaufac kibice Poloni.

  Pozatym te cale wyzywania sie miedzy kibicami etc. sa zupelnie niepotrzebne i czynia dyskusje niepowazna bo zaczyna to przypominac zulete a nie K6. Trzeba dyskutowac o finansach i przyszlosci Polonii a nie kto komu da w leb… bo w ten sposob to „dyskutuja” na Ukrainie typu „kto nowszy czlog przyprowadzi, a kto samolot bojwy”……

 39. Czy Wy ku..a,nie rozumiecie,nie dociera do Was,że sracie we własne gniazdo.Czemu ma służyć to ciągłe pierdolenie o kupnie licencji.O złodziejach,sprzedawczykach i inne pomówienia.Działacie na SZKODĘ POLONII!!!
  Skończcie już ten czarny PR.Działacie jak piąta kolumna.Rozpierdalacie wszystko od środka.

 40. Do <Dritta.To nie jest tak ,że ja popieram bezgranicznie Popielarza.Ja praktycznie go nie znam ,ale znam dobrze ,a niektórych bardzo co popierają to stowarzyszenie,i zawiązaną spółkę,Jestem kibicem Polonii i wydawało by się ,że powinienem popierać Wasze stanowisko.Ale nikłe są szanse aby kibice i ich finanse gwarantowały powrót do ekstraklasy.Na dzień dzisiejszy jedyną Naszą szansą na lepsze jutro jest wspiernie Jurka ENGELA w jego pomyśle na odbudowę POLONII.Znam tego człowieka i wiem ,że jest naturalnym następcą Prezesa Piekarzewskiego./który w tym momencie ma kłopoty ze swoim zdrowiem./Panowie zamało Nas jest ,żeby się dzielić,i skakać sobie do oczu,a kanalie z nad kanałku się tylko cieszą.Jeżeli każdemu z Nas naprawdę zależy na dobru Naszej POLONII to powinniśmy się dogadać.O sytuacji w obecnej chwili jest dobrze zorientowany "Owoc",i on w najblższym czasie Wam wszystko wyłoży.Naprawdę mamy dużą szansę na lepsze czasy.Trochę cierpliwości i zaufania.Nikt niechce czegokolwiek robić bez kibiców POLONII.

  1. Ja temat znam tylko poprzez media i wg mnie potrzebne jest nowe, JEDNO stowarzyszanie kibiców, w którego władzach nie będzie NIKOGO z dotychczas działających.

   Wtedy dopiero nie będzie osobistych niechęci, jakiś spraw w przeszłości czy zwykłej konkurencji o „przejęcie” Polonii na „własność” a zacznie się rozmowa merytoryczna.

   Ci co mają POMYSŁY (piszesz że JE jakiś ma – pierwsze słyszę, co to takiego) niech je jasno sformułują a nowe stowarzyszanie w imieniu kibiców się do tego odniesie.

   Żadne „jednoczenie” na siłę, „bo nas jest mało” się nie uda, a poza tym jest zwyczajnie bez sensu. Powinno być dokładnie odwrotnie, środowiska (zakładając że istnieją) powinny otwarcie konturować a wygra to które będzie najsilniejsze i ono podyktuje warunki reszcie.

  2. Ja też uważam, że tylko zjednoczenie może nas uratować. Być może nie wiem, o wielu rzeczach, bo nie należę ani do stow. Popielarza, ani do WP. Jeżeli Ty uważasz, że Engel jest w porządku to należy dać mu szansę. Pogadam z „owocem”. Dzięki za wyczerpujące info i pozdro.

 41. Nie chcę się zagłębiać w sam spór między walczącymi….ale chciałbym się odnieść do postaci Pana Jerzego Engela i szumu w koło niego…. dla mnie osoby obrażające , spiskujące lub sugerujące negatywne działania tej osoby wobec klubu…są po prostu idiotami. I albo mają krótką pamięć…albo po prostu nie kibicują Polonii zbyt długo.

  Gdyby nie Engel wasze dzisiejsze rozważania nie miały by miejsca bo Polonia zapewne przestała by istnieć na przełomie wieków…to nie tylko Mistrzostwo Polski…to nie tylko pozytywny w tamtych czasach marketing Polonii, to nie tylko Olisadebe (z którego transferu klub żył i żarł przez 2-3 lata), gdyby nie tacy ludzie jak Engel to przyśpiewka „kiedy szliśmy na Polonię…pięćdziesięciu było nas…” byłaby nadal aktualna czy się to komuś podoba czy nie. Większość z tych która wtedy kibicowała w tamtych latach…pierwszy raz w życiu mogła podnieść głowę i zobaczyć wstyd kibiców zza miedzy…i z dumą patrzeć na derby , trofea czy też na kadrę Polski…z Polonijmym trenerem, z Olisadebe, z Bąkiem czy z braćmi Żewłakow…a nie z mięcielem, kucharskim i innymi zielonymi kopaczami. Tego Engelowi nikt nie odbierze…tak samo jak nikt nam nie odbierze tamtych chwil.

  Uważam że to że obecnie chodzi po 4-6 tyś osób…wynika z 2 etapów….pierwszy etap to właśnie Jerzy Engel i jego dzieło…a drugi to fala „gwiazdek” od JW Destruction…sądzę że 70% z obecnych kibiców nie było (lub bywało sporadycznie) na Polonii z lat 90-98 nie mówiąc już o latach wcześniejszych.

  Tak więc każdy kto sugeruje destrukcyjne działania Engela musi pamiętać że gdyby nie on to o żadnej destrukcji nie byłoby mowy bo nie było by co niszczyć, oczywiście nie jestem za kupnem „awansu” ale czy ktokolwiek z Was jest pewny (może ktoś widział autoryzowany wywiad lub rozmawiał na żywo) że Jerzy Engel właśnie do tego zmierza?

  Zastanówcie się, moim zdaniem zaraz po zakończeniu sezonu (nie w lipcu! nie w sierpniu! i nie we wrześniu!) powinny się wszystkie strony spotkać i ustalić jedną wizję lub oficjalnie zakończyć tą zabawę…nie ma czasu na eksperymenty…bo albo musimy się zbroić już od lipca i ustabilizować skład, zaplecze itd….albo walkę w III lidze możemy odpuścić od razu…jeśli mamy się szarpać przez cały lipiec a skład budować pod koniec sierpnia (i nie piszcie mi że obecny skład już jest gotowy…bo jeśli z trudem wdusza się 1 bramkę 16latkowi z narwii…to nie jest skład gotowy by awansować do II ligi…oczywiście 70-80% składu może zostać…ale pozostałe 20% to muszą być zawodnicy jeszcze lepsi i pasujący do koncepcji)

  Nie mamy czasu na długie walki i dyskusje…

  1. „(…)- Ten człowiek jest specjalistą od tego, żeby robić zamęt, składać obietnice, przedstawiać wizje i nie dotrzymywać słowa. Dlatego wyleciał z Wisły. Dziwię się, dlaczego Wisła nie pytała o zdanie nikogo z Legii czy Polonii. Człowiek nie zmienia charakteru tylko dlatego, że zmienia klub – twierdzi Raniecki.(…)- Dzwoni do mnie jeden z piłkarzy i mówi, że Engel złożył mu propozycje z niższej ligi angielskiej. Trzeba tylko podpisać umowę z panem Zahavim, potem dostaje się do ręki 20 tysięcy dolarów. „I co podpisałeś umowę – pytam. Nie – odpowiedział. Dlaczego? – Bo najpierw chciałem pieniądze” – opowiada Raniecki.(…)”

   reszta tu: http://www.sportsboard.pl/showthread.php/31839-Jerzy-Engel-prawdziwe-oblicze

   Ostatni pomysł JE to było sprzedanie Polonii firmie krzak zwanej GSA:

   „(…)Przyczyn obecnej sytuacji należy szukać w historii kontaktów Polonii z Global Soccer Agencies. Niedoszły inwestor był popierany na Konwiktorskiej przez Jerzego Engela. Jan Raniecki (wraz z radą nadzorczą KSP) uznał jednak GSA za partnera niewiarygodnego i mimo podpisania wstępnej umowy nie oddał udziałów w spółce KSP Polonia. (…)”
   http://www.zw.com.pl/artykul/175939.html?print=tak

  2. Ale czy Engel gdzies sie wypowiedzial? Jak narazie jedynie slychac o Popielarzu ktoremu podobno nieufa wiekszosc kibicow i ktory do niedawna chcial kupowac licencje. I do tego podobno niekazdy kibic Polonii bedzie mogl kupic akcje tylko „wybrani” pewnie aby Popielarz nie mial finansowej konkurencji przy zakupie akcji….

 42. Do PDK 35 – to komu już mamy w tym wszystkim wierzyć ? Jesteśmy skołowani, każdy mówi coś innego i roztacza inne wizje. Masz posłuch w środowisku więc, czy możesz sprawić, aby trzy lub więcej stron siadły do stołu i się po polonijnemu dogadały ? I, aby wreszcie była jasna mapa drogowa – gdzie i w jaki sposób zmierzamy ? Aby wreszcie skończyć ze strzępieniem jęzorów i traceniem całej energii na jałowe spory.
  Moim zdaniem forma działania jest dowolna i obojętna ( na dziś ) – natomiast ważna jest skuteczna kontrola kibicowska nad losami Polonii.
  Bo kolejnego zakrętu możemy już nie przeżyć. Dlatego nam potrzeba GWARANTA naszych, kibiców ( polonijnych ) interesów. Który jasno wyartykułuje – tak ma być i kropka.

  1. Olo, powiem Ci po swojemu: Skoro PDK35 napisał, to tak jest i po temacie. Starajmy się wspomagac Klub jak kto może i poczekajmy w spokoju co z tego wyniknie, bez pyskówek i wzajemnego pomawiania, tym bardziej że tak na prawde to mało kto wie co jest na rzeczy. Pozostaje Wiara – Nadzieja – Miłość. I tego się trzymajmy.

 43. dritt ale ja wrócę hehe, a co to w kanadzie nie można się odzywać ??

  olo tu już jest wszystko dogadane będzie spółka, będa akcje, będa pieniądze będzie działało nie będzie pieniędzy będzie chujnia, jeśli kibice kupią akcje spółki będą mieli nad nią kontrole jeśli nie to będą kibicować jedynie, proste, pieniądz rządzi swiatem

 44. a mnie jednak nie interesują relacje nożownickiej Wisły z panem Engelem…ani domniemania…mnie interesują fakty…a fakty są takie że to on dał nam trofea, że to on dał nam piłkarzy których sprzedaż ustawiła nasz klub na kilka lat i że to on zagwarantował nam spory % obecnych kibiców…tego żadne pomówienia mu nie odbiorą.

  Faktem jest też to że gdyby nie Engel to ta biedna Polonia której w latach 90tych nie było stać na opłacenie prądu i ciepłej wody (nie mówiąc już o zagranicznych zgrupowaniach)…nie istniałaby obecnie.

  A co do Global Soccer Agencies…wszyscy wiedzieli że to firma związana z Phinim Zahavim…dla Polonii okazała się wtedy „niewiarygodna”…co ciekawe ten sam Zahavi był wiarygodny dla Manchesteru United i Rio Ferdinanda czy chociażby dla Joao Moutinho i Sportingu Lisbona … 😉 nie wiadomo co by było gdyby Polonia poszła tą drogą…cóż może skończyło by się staaasznie okazało by się że klub nie ma kasy i musiałby zaczynać od początku od IV ligi….byłoby to staaaaszne i całe szczęście że wybraliśmy bezpieczniejszy wariant 😉

 45. Moim zdaniem to nie chodzi o to czy pan Engel będzie czy nie. Jak jest dobry i ma chęci żeby pracować uczciwie na zasadach przyjętych przez społeczność – jak najbardziej. Za mało nas żeby skreślać za pochodzenie 😉 . Problem jest w tym, że nie może o tym czy Engel czy Tronina czy ktokolwiek decydować wąska grupka, która sama siebie wyznaczyła. Ani nie mają kasy, ani dobrych relacji ze społecznością. To co chcą zaoferować? Zarząd WP wybrali ludzie i to się nazywa mandat społeczny. A Polonia Warszawa to nie fabryka drutu, którą można pomiatać bo się komuś tak podoba. Ja pana Engela nie znam i nie mam nic przeciwko. Ale niech o tym, czy on będzie tu coś znaczył, zadecydują wspólnie wszyscy, a nie po cichu grupa samozwańcza.

 46. Proszę Was, uwierzcie w siebie. Damy radę wspólnie poprowadzić ten klub jako spółka non profit wszystkich Polonistów. Nie zmarnujmy szansy na nasz własny klub.
  Przestańmy ciągle szukać „silnego człowieka” czy „bogatego wujka”, który Polonią się będzie wycierał. A nam zredukowanym do roli klaskaczy pozostanie narzekanie.
  NIE BÓJMY SIĘ SAMODZIELNOŚCI. Decyzja w przyszłym tygodniu to nasza szansa.

 47. Moim zdaniem Ci co wpuścili króla na Polonię nie powinni mieć głosu decydującego o przyszłości Polonii. Jeśli ci sami ludzie będą decydowali, to sorry, ale ja nie wierzę w bezpieczeństwo Polonii. Kurcze, ta spółka non-profit z przedstawicielami stowarzyszeń byłaby najlepszym rozwiązaniem.
  No nic, jutro ważny mecz. Nie zapominajmy w tym wszystkim o chłopakach i sztabie. 3 pkt!
  :sztandar:

 48. Przecież Każdy z Was może kupić akcje … no chyba, ze istniejecie tylko w internecie ?!?! Nie muszę tego tu pisać w komentarzach – wystarczy że zrozumieniem przeczytać to co powiedział GP. 1 i 2 transza są uprzywilejowane po 1 tys. Na zakup tych akcji jest zrobione miejsce dla WP, MKS i indywidualnych kibiców. NIKT OBCY NIE MOŻE KUPIĆ AKCJI – TYLKO POLONIŚCI. Jak kogoś nie stać może być udziałowcem pośrednim poprzez członkostwo w jednym ze stowarzyszeń, ponieważ Stowarzyszenia mogą nabywać pakiety akcji uprzywilejowanych. Więc każdy kibic może nabyć akcje uprzywilejowane pośrednio będąc członkiem jednego ze stowarzyszeń albo bezpośrednio jeśli jest w miarę znany. Ponadto, później za niższą cenę każdy będzie mógł nabyć akcje zwykłe. Statut gwarantuje także inne sprawy. CZY JEST TU JAKAŚ NIESPRAWIEDLIWOŚĆ … PRZEKRĘT … ?! Więc skończcie z tymi bajkami o uwłaszczeniach, skokach na akcje i masonach. Jest jedna podstawowa różnica pomiędzy projektem WP i SKSPW: założona Spółka to normalne SA, nie jest to tak jak chciało WP nonprofit (dla mnie utopia). Projekt SKSPW to trochę taka hybryda zdrowej spółki handlowej z projektem klubu kibiców (akcje uprzywilejowane są w rękach Społeczności Polonijnej i są niezbywalne, tylko od WP zależy czy obejmie te akcje). Dla mnie SKSPW to KONKRETY bo w tym czasie co WP pięknie mówiło o nonprofit, SKSPW zrobiło Spółkę. Projekt WP bardzo mi się podobał ale nikt nigdy nie pokazał żadnych dokumentów z którymi można by iść do notariusza. Można się z tym zgadzać, można się nie lubić ale nie wolno obrażać innych nieprawdą, czarnym pr, dzielić nas (już o groźbach i przemocy nie chcę wspominać).

 49. Ble,ble,ble…..o czym te ble,ble.
  Aż….czy to nie jest chore?…ble,ble BLE.
  Wiadomo co MKS wyczynia (już chyba wiedział rok temu jak to sprawic)..i te BLE, BLE, BLE.
  MKS i tak zrobi co zechce ( MKS czyli miasto).
  Udało się im podziały zrobic….
  Dwa ostatnie mecze już nie ważne?…ważniejsze ble, ble,ble..

 50. Do>Kmicica.Facet nie oszukuj ludzi,bo to właśnie Raniecki zastopował Naszą szansę na rozwój klubu.Na początku zgadzał się na wszystko,a gdy poznał pomysł jak sfinansować całe przedsięwzięcie,to chciał to zrobić sam/ze swoimi pachołkami/.Jednym słowem chciał ukraść pomysł.Tylko nie wzioł pod uwagę że w tym środowisku jest cienki Bolek i się przeliczył.To własnie On zapoczątkował na Polonii skłucanie ze sobą ludzi.Oczernianie ludzi ,którzy wiele zrobili dla Polonii.Jakie dokonania na Polonii ,były Ranieckiego,a jakie takich ludzi jak Romanowski,Engel czy Prezes Piekarzewski.Tylko idiota nie widzi różnicy.Poza tym skąd się wzioł na Polonii ten Twój Raniecki./Ja wiem,i jak Cię to będzie interesowało to Wam powiem ,ale wiedza nie będzie przyjemna.A nieboszczyków nie powinno się ruszać.Gdyby nie Raniecki nie było by w przyszłości wojciechowskiego i króla/niezasługują żeby pisać ich nazwiska z dużej litery/.A teraz jeszcze trzeba sprzątać po decyzjach i następstwach Ranieckiego.Rozmawiałem z Ranieckim dwókrotnie i niedaj bóg żeby trafił się Nam jeszcze raz taki „łaskawca”.Tym razem czy Ci się to podoba czy nie zrobimy pożadek ,albo z Wami albo bez Was.”D.”B”

  1. „Was” rozumiem kibiców? A wcześniej było: „Nikt niechce czegokolwiek robić bez kibiców POLONII”. Jak mamy to rozumieć?

  2. Raniecki wykładał SWOJE PRYWATNE pieniądze! Co to jest GSA? Gdzie to jest, co dzisiaj znaczy? Firma krzak i to śp Raniecki miał rację!

   Global Soccer Agency nazywa się dzisiaj Rio Football Services, firma zarejestrowana na Gibraltarze w tzw raju podatkowym i nie można ustalić kto za nią stoi. Co by było dzisiaj przy K6? Osiedle?
   http://en.wikipedia.org/wiki/Rio_Football_Services

   Romanowski Polonię zostawił i to Raniecki utrzymał jej istnienie. Czy Engel wyłożył choćby jedną swoją złotówką na istnienie klubu czy tylko tu zarabiał?

   ps
   Kto wpuścił tutaj Króla?

  3. Raz piszesz że należy wszystkich pogodzić, a za chwilę że jacyś „wy” zrobicie jakiś „porządek” czy to się komuś podoba czy nie. Przyznasz, że nie brzmi to zbyt poważnie.

 51. Skomlących, kuźwa o co?! Nikt i o nic nie skomli! Jak klub był w potrzebie, to tylko kibice stanęli na wysokości zadania. Każdy z nas się zrzucił z „kieszonkowego”i, przepraszam, teraz to psy?! Kibice to podstawa, i to udowodnili…
  :sztandar:

 52. Od początku byłem przekonany, ze pdk35 popiera stanowisko WP. Jeżeli tak nie jest, to wszystkie działania WP od początku były bezsensowne. Na początku powinniście przekonać tych którzy naprawdę mają posłuch u kibiców. Cała idea spółki non-profit moim zdaniem jest trafna, ale być może należy zmienić podejście i strategię i przekonać do pomysłu, tych, których TRZEBA przekonać.

 53. A propo wyłożonych pieniędzy przez jak twierdzisz Filantropa Ranieckiego,wydał na Polonię ok.1mln.zł,a z Canalu+,otrzymał wtedy poad 3mln,wiec na „dropsy”i Twoją pensję i tobie podobnych kurczowo trzymających się Ranieckiego,starczyło.Więc nie pierdol mi facet głodnych kawałków że On tak bezinteresownie kochał Polonię.A do Polonii przyszedł jak nie udało mu się zakrecić koło legii.Czy jeszcze coś chcesz wiedzieć o panu Ranieckim.Kto wyjężdzał w tamtych czasach do Stanów na państwowej posadzie na stanowisku dyrektorskim?

  1. Co do sum to podaj źródło tych informacji, co do tego że wcześniej chciał szukać szczęścia w Legii to pierwsze słyszę, przeszukałem na szybko internet i nic zatem prośba o to samo co wyżej – źródło; że nie chciał dokładać do interesu to jasne, bo nikt nie chce, ale nawet gdyby przyjąć, że tak było i to wszystko policzyć mu na „minus” to wystarczy że nie oddał Polonii jakiemuś g*wnianemu GSA, żeby powiedzieć że dzięki niemu Polonia jeszcze w ogóle istnieje.

   Ile włożył w Polonię JE? Co dla Polonii ryzykował? Co poświęcił?

   Z reszta czas tych wszystkich wiecznych zbawców Polonii minęła wraz z odejściem Króla. Tak jak na JW można się było zgodzić i to na Króla już nie.

   Nie ma żadnego rozliczenia tamtego okresu, tamtych decyzji. Nic. Wszyscy udają, że nic się nie stało i snują plany na przyszłość. Plany pisane palcem po wodzie.

   Myślałem, ze już walnęliśmy o dno i teraz będzie tylko w górę, ale chyba to jeszcze nie nastąpiło.

  2. „Krzysztof Kroczyński:
   Ja pamiętam, jak prezesem Polonii był śp. Jan Raniecki, którego firmy Fenix Autoparts i Dixi Car były klientami mojej firmy. On nie był przesadnie zamożnym biznesmenem, gdzie mu do Waltera, czy Wojciechowskiego, ale pakował w Polonię każdy grosz, jaki zarobiły jego spółki, a jego córka, pani Agata, która w tych spółkach zasuwała, jak mały parowozik, robiła mu o to ciągłe wyrzuty. P. Jan od czasu do czasu zapraszał mnie na Konwiktorską (wybaczał mi że kibicuje Legii i pamiętał, że kopałem w juniorach Czarnych Koszul). No i kiedyś kibice Polonii, podburzeni przez Engela, próbującego przejąć tereny przy Konwiktorskiej, strasznie na Ranieckiego bluzgali. Tak bardzo, że ten sie rozpłakał. Potem obrzucili mu dom jajkami, włazili do Dixi w Raszynie i prowokowali awantury… W rezultacie Raniecki mial zawał i wkrótce umarł. I tak sobie wtedy pod adresem kibiców Polonii pomyślałem: „podłe, głupie skurwysyny, jeszcze za to zapłacicie”.”

   http://www.goldenline.pl/grupy/Sport_i_rekreacja/pilka-nozna/polonia-warszawa,2450890/s/10

 54. Ponieważ dostałem informację, że jakieś osoby rozgłaszają jakoby pod nickiem Kmicic ukrywała się moja skromna osoba, chciałbym poinformować zainteresowanych, że to nie ja. Z tego co się dowiedziałem mogę też stwierdzić, że w znacznym stopniu nie podzielam jego poglądów, więc uprzejmie proszę mnie nie łączyć z tą osobą. Dodam jeszcze, że od blisko dwóch lat nie wypowiadam się publicznie na tematy Polonii ani pod swoim nazwiskiem, ani pod pseudonimem i nie zajmuję się sprawami klubu. Z wyjątkiem profilu poświęconego mojej książce na Facebook’u, gdzie wstawiam tylko notki i zdjęcia dotyczące tematów historycznych.

  1. Gdybym chciał się ukryć to przecież nie jako Kmicic tylko Babinicz! :raca:

 55. „Wzruszyła mnie Twoja historia”>Akurat wprawę w podburzaniu na Romanowskiego /którego jeszcze zapewne długo nikt nie przebije w ośągnęciach na Polonii/miał właśnię niejaki Jan Raniecki.Ja ten temat już zamykam ,chyba,że będziesz go jeszcze prubował rozwijać jakimiś rzewnymi kitami.

  1. 1. „Liga Mistrzów z Legią Warszawa, trzy mistrzostwa Polski z tą drużyną (jedno zabrane przez PZPN) ” – to o Romanowskim tekst z PS. A bardzo ci niby przeszkadza jakieś wyimaginowane zainteresowanie śp Ranieckiego Legią.

   2. A to o Romanowskim w Polonii:

   „(…)Sytuacja w Polonii zaczęła się komplikować po 2000 roku.

   – Dopiero po wywalczeniu mistrzostwa coś się zepsuło. Romanowski myślał jedynie o odsprzedaży Polonii. Tylko zabierał pieniądze z klubu, a nam nawet na dwa obozy w roku nie wystarczało. Zabierał głównie z transferów, sprzedał Grażvydasa Mikulenasa i Annora Aziza. I Emmanuela Olisadebe też. Z tego, co pamiętam, kwota, za jaką Oli przechodził do Panathinaikosu, wynosiła 3,3 miliona dolarów. Polonia zobaczyła z tego tylko końcówkę (…) Chęć odsprzedania wiązała się głównie ze znacznym spadkiem przychodów z tytułu obniżenia wpływów z praw telewizyjnych.(…)”

   http://www.przegladsportowy.pl/pilka-nozna/ekstraklasa,janusz-romanowski-zbawca-legii,artykul,118322,1,721.html

   Także jak sam widzisz ta twoja pisanina wyżej to stek bzdur.

Dodaj komentarz