Wielka Polonia oświadcza, że…

Po oświadczeniu MKS Polonia Warszawa (treść tutaj) prezentujemy Wam dwa oświadczenia Stowarzyszenia „Wielka Polonia”…

Wielka Polonia
Wielka Polonia

Oficjalne stanowisko zarządu Wielkiej Polonii z 25 kwietnia 2014

W związku z prowadzonymi w ostatnich miesiącach rozmowami, jak również z wydarzeniami ostatnich dni zarząd Wielkiej Polonii oświadcza, co następuje:

 1. Z ubolewaniem przyjęliśmy informację o tym, że w minionym tygodniu doszło do sytuacji, w której jeden z kibiców klubu dopuścił się napaści fizycznej na pana Pawła Olczaka. Sytuacja taka jest naszym zdaniem niedopuszczalna i w żaden sposób nie można jej tolerować. Kibic nie jest jednak członkiem stowarzyszenia Wielka Polonia, w związku z czym nie jesteśmy w stanie wziąć choć części odpowiedzialności za jego zachowanie. Nie mniej jednak apelujemy do wszystkich sympatyków Czarnych Koszul do powstrzymania się od jakichkolwiek czynów agresywnych niezależnie od okoliczności.
 2. Ponieważ nie chcemy, aby sytuacja powyższa odciągała nas od spraw najistotniejszych dla przyszłości klubu, zwracamy się równocześnie z prośbą o udzielenie nam i całej społeczności kibiców Polonii niezwłocznej i jednoznacznej odpowiedzi na następujące pytania, kluczowe dla przyszłości Polonii Warszawa:
  1. Czy zarząd MKS Polonia zamierza wystąpić w przewidzianym w przepisach MZPN terminie o licencję na grę w rozgrywkach III ligi w sezonie 2014/15?
  2. Czy w sytuacji braku porozumienia co do przekazania sekcji piłkarskiej pod zarząd społeczności polonijnej zarząd MKS jest przygotowany na finansowanie funkcjonowania drużyny seniorów w sezonie 2014/15? Jakie źródła finansowania udziału drużyny w tych rozgrywkach będą zapewnione?
  3. Czy zarząd MKS posiada środki niezbędne do dokończenia rozgrywek w bieżącym sezonie? Jeśli nie to jakiej kwoty brakuje?
  4. Czy zarząd MKS przewiduje zmianę statusu stowarzyszenia ze zwykłego na rejestrowe w celu możliwości prowadzenia zgodnie z prawem działalności gospodarczej?
  5. Czy w związku z brakiem chęci przyjęcia któregokolwiek z rozwiązań proponowanych przez Wielką Polonię zarząd MKS zamierza zwrócić stowarzyszeniu Wielka Polonia kwotę ok. 90 tysięcy złotych, jaką przyjął po podpisaniu listu intencyjnego w styczniu na poczet prowadzenia
   drużyny seniorów? Przypominamy, że wpłaty te były przekazywane warunkowo, a nieprzekazanie zarządu nad sekcją społeczności do końca tego sezonu będzie skutkować koniecznością zwrotu przekazanej kwoty.
  6. Kiedy zarząd MKS zamierza dopełnić obowiązku przekazania Wielkiej Polonii wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia rzeczywistego audytu wydatków związanych z prowadzeniem drużynie seniorów?

I drugie chronologicznie, czyli to z tytułu”Przyszłość Polonii Warszawa„:

Przyspieszony bieg wydarzeń sprawił, że uczestnicy rozmów o przyszłości i kształcie Polonii Warszawa przerzucają się ostatnio komunikatami. Rozumiemy zniecierpliwienie naszej polonijnej społeczności przedłużającą się dyskusją i niezrozumiałymi często zwrotami akcji. Prosimy jednak o jeszcze trochę cierpliwości i zaufania do osób, które pracują nad pożądanymi zmianami.

Zarządowi Wielkiej Polonii została przedstawiona alternatywna propozycja rozwiązania kwestii zarządzania zespołem. Jest to propozycja nie do końca odpowiadająca naszym oczekiwaniom. Co więcej – nie mamy pewności czy jej kształt jest zgodny z przepisami związkowymi. Zmierza ona jednak w kierunku, który interesuje społeczność polonijną, możemy zatem ewentualnie potraktować ją jako fazę przejściową. Aby tak się jednak stało, musimy przemyśleć wszystkie za i przeciw oraz otrzymać analizę prawną tego rozwiązania. Owa analiza zostanie niezwłocznie zlecona prawnikom biegłym w kwestiach prawa związkowego. Jeśli oba zagadnienia zostaną rozstrzygnięte pozytywnie, wówczas rozwiązanie to poddamy pod publiczną debatę.

Równocześnie niezmienne pozostaje nasze stanowisko, że celem społeczności polonijnej jest model, który będzie przejrzysty dla kibiców i wykluczający kupczenie klubem i jego wartościami. Jakiekolwiek rozwiązanie, które przyjmiemy, musi te warunki spełniać.

Przypominamy, że zarząd MKS otrzymał dwie propozycje rozwiązania kwestii przekazania drużyny seniorów pod zarząd społeczności:

 1. Stworzenie spółki non-profit, której autonomiczną częścią stałyby się sekcje młodzieżowe MKS zarządzane w dalszym ciągu przez władze MKS, zaś sekcją seniorską, działaniami marketingowymi i reklamowymi zajmowałyby się wybrana demokratycznie kadra profesjonalistów.
 2. Otwarcie MKS dla zaangażowanych członków społeczności polonijnej i budowanie przyszłości klubu w oparciu o struktury istniejącego już Stowarzyszenia (wraz z niezbędnymi zmianami, m.in. uzyskaniem zgody na prowadzenie działalności gospodarczej przez MKS).

Niestety oba rozwiązania napotykają na trudności. Zarząd MKS obawia się otwarcia Stowarzyszenia na nowych członków, a dotychczas składane przez nas wnioski członkowskie pozostają nierozpatrzone lub też są odrzucane. Zarząd MKS obiecał rozważyć zmianę polityki w tym zakresie na posiedzeniu 24 kwietnia, jednak jednostronnie podjął decyzję o zawieszeniu rozmów.

Dla pełnej informacji wyjaśniamy też, że zgodnie z przepisami MZPN (par. 18 i 20 uchwały o członkostwie z dn. 29 września 2000) nie ma prawnej możliwości przekazania do jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego części sekcji piłkarskiej (np. tylko drużyny seniorskiej). Nie istnieje jakakolwiek interpretacja tego przepisu, która by to umożliwiała. MKS nie chce się zgodzić na przekazanie całej sekcji piłki nożnej (co byłoby zgodne z przepisami) utrzymując, że jest to zbyt duże ryzyko w sytuacji, gdy spółka nie miała jeszcze okazji wykazać się doświadczeniem i sprawnością działania.

Pozostawienie na kolejny sezon obecnej sytuacji jest trudne do zaakceptowania. MKS – co przyznają sami członkowie jego zarządu – nie jest przygotowany organizacyjnie i finansowo na prowadzenie drużyny seniorów. Podjął się tego, bo ubiegłego lata nie było innego wyjścia z trudnej sytuacji. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że obawy co do takiego rozwiązania były uzasadnione. W finansowaniu zespołu pojawia się okresowy brak płynności, MKS nie najlepiej radzi też sobie z kontaktami z zewnętrznymi sponsorami. Daleka od ideału jest również transparentność rozliczeń finansowych z kibicami, którzy w znacznym stopniu dźwigają na swoich barkach finansowanie drużyny. Nie udało nam się dokończyć audytu finansowego. Cały czas oczekujemy na przekazanie nam brakujących dokumentów finansowych, które – mamy nadzieję – rozwieją wszystkie pojawiające się wątpliwości.

Poszukujemy sposobów wyjścia z tego impasu i uważamy, że każda z wymienionych wyżej opcji jest wciąż możliwa. Mamy nadzieję, że za kilka dni będziemy mogli przekazać naszą opinię w kwestii wspomnianego na początku alternatywnego rozwiązania. Wbrew wrażeniu, jakie mogą odnieść osoby nie uczestniczące bezpośrednio w rozmowach, porozumienie jest bliżej niż to można wywnioskować z samej tylko lektury komunikatów. Choć jeszcze raz pragniemy podkreślić – docelowym modelem, do którego zmierzamy, jest model społecznościowy – czyli klub, który znajduje się pod kontrolą społeczności jego kibiców. Z tej drogi nie ma już odwrotu!

Zarząd Wielkiej Polonii

Ważne! Podsumowanie zbiórek kibicowskich:

 • Na meczu „wyjazdowym” z Amatorem zebraliśmy 3000zł jako nadwyżka do biletu, oraz 313 zł 66 gr do puszki.
 • Kwota 2000 zł została przekazana na pomoc prawną (więcej informacji o tym tutaj)

Podsumowanie zbiórki na pomoc prawną:

 • Na konto wpłynęło 3200 zł.
 • Do tego kwota zebrana z Amatora Maszewo 2000 zł.
 • Kary wyjazdowe, nadwyżki – 500 zł.
 • Łącznie na ten cel zebraliśmy 5700 zł. Wszystkim, którzy pomogli bardzo dziękujemy.


ZBIÓRKA JEST DALEJ KONTYNUOWANA ZE WZGLĘDU NA PRZEDŁUŻONE SPRAWY. PAMIĘTAJCIE LICZY SIĘ KAŻDA ZŁOTÓWKA !!! NUMER KONTA: 70 1140 2004 0000 3102 7428 2850 (w tytule „pomoc prawna”)

Trener Wigier Suwałki Donatas Vencevičius, który po dzisiejszej porażce z Olimpią Zambrów 0-1 podał się do dymisji, odchodzi z drugoligowca. Zarząd klubu przyjął jego rezygnację. – Mam ogromny żal do piłkarzy za postawę w kilku meczach rundy wiosennej, a w szczególności za dzisiejszą porażkę. Stworzyliśmy im doskonałe warunki do pracy, zarówno w okresie przygotowawczym, jak i w trakcie rundy. Oczekiwania kibiców a także zarządu były znacznie większe niż dotychczasowe wyniki – powiedział prezes klubu Dariusz Mazur. – Chcemy zatrudnić trenera, który nie tylko dokończy obecne rozgrywki, ale również poprowadzi zespół w następnym sezonie – dodał.

W „Rzeczpospolitej” tekst o Polonii. Mirosław Żukowski twierdzi: – Piłka nożna nigdy nie była moją ulubioną piłką, całym sercem kibicuję tylko reprezentacji Polski, Polonii Warszawa i każdemu, kto gra przeciwko Jose Mourinho. [całość tutaj]

Źródło: własne / Wielka Polonia / Wigry Suwałki / Rzeczpospolita / Ultras Enigma

Author: Kwikster

Barwy moro, ciemny kaptur, Kwik to dziwny bywa stwór, o swej Polonii marzy dzień i noc i w Gwiezdnych Wojen wierzy moc [wierszyk z czasów ogólniaka... niezmiennie na czasie ;)]

Dodaj komentarz