Kilkadziesiąt godzin po liście Zarządu Polonii Warszawa S.A. na oficjalnej stronie akademii MKS-u Polonii Warszawa pojawiło się oświadczenie dotyczące kwestii związanych z negocjacjami spółki z akademią dotyczące udziału tej drugiej w procesie współpracy. 

Dowiedzieliśmy się z niego, że oba podmioty spotkały się w celu ustalenia najoptymalniejszej drogi futbolowego rozwoju Polonii. Spółkę reprezentował Zarząd (prezes Piotr Kaluba i wiceprezes Krzysztof Dobosz) oraz trener Krzysztof Chrobak. Po stronie akademii znaleźli się członkowie Zarządu MKS-u: Ryszard Doniek, Paweł Olczak, Janusz Kołakowski i Kamil Majewski.

Paweł Olczak, Piotr Wojciechowski

Z relacji MKS-u wynika, że wstępnie dogadano następujące kwestie:

 • spółka zajmie się prowadzeniem pierwszej drużyny i zespołu rezerw;
 • MKS będzie zajmował się piłką młodzieżową i to oni będą jedynymi reprezentantami „Dumy Stolicy” w rozgrywkach MZPN i PZPN;
 • zespół juniorów starszych zostanie przekazany z wyrównaniem poziomów sportowych zespołów S.A. i MKS tak, aby młodzi zawodnicy mieli możliwość płynnego przechodzenia pomiędzy rozgrywkami juniorskimi i seniorskimi – co mogłoby w ocenie naszej redakcji rozwiązać problem „wychowanków” uczestniczących w PZPN-owskim systemie Pro Junior;
 • współpracę obu podmiotów w projekcie rozwoju grup zewnętrznych (kategorie U6-U12), które mają grać w rozgrywkach MZPN-u i PZPN-u oraz efektowną selekcję do drużyn potykających się w rozgrywkach;
 • zasady przejścia zawodników z MKS-u do spółki – wszyscy zawodnicy przechodzący nieodpłatnie;
 • zasady  finansowego wsparcia szkolenia grup „wyczynowych” MKS Polonia przez Polonię SA poprzez podział ewentualnie pozyskanych środków z programu Pro Junior System.

Warto w tym miejscu rozwinąć kwestię zawartą w „trzeciej kropce”.  Początkowo drużyny występowałyby dwie – jedna z S.A. i druga z MKS-u. Po uzyskaniu awansu w kategorii juniora starszego przez drużynę Polonii S.A. do ligi, w której będzie znajdować się wówczas zespół MKS Polonia najlepsi zawodnicy z obu drużyn zostaną połączeni w jedną drużynę pod egidą Polonii S.A. Także plan był bardzo przyjemny i zdecydowanie opierał się na słusznym założeniu, które mogłoby dać seniorskiej piłce korzyść w postaci obiecujących młodzieżowców.

Według relacji MKS-u dzień po spotkaniu prezes Piotr Kaluba bez jakiejkolwiek konsultacji z drugą stroną przesłał umowę zawierającą punkty rażąco odbiegające od ustalonych przez oba Zarządy. Powodem tego było „przespanie się z tematem”. Ponadto w komunikacie Akademii czytamy, że późniejsze spotkania również kończyły się fiaskiem negocjacyjnym. Powodem były różnice zdań dotyczące rozwoju akademii Polonii S.A., która to podjęła i wciąż podejmuje próby działania w obszarze młodzieżowej piłki nożnej, wprowadzając tym samym jedyny dysonans w sportowej przestrzeni polonijnej społeczności.

Z oświadczenia dowiedzieliśmy się także, że od samego początku podjęcia się rozmów proponował podczas negocjacji obecność wywodzących się z polonijnej społeczności niezależnych obserwatorów oraz że pomimo braku porozumienia zawodnicy MKS Polonia przechodzili nieodpłatnie do Polonii SA!

Mimo wszystko MKS Polonia Warszawa nadal jest otwarty na możliwość zawarcia porozumienia. Możemy tylko trzymać kciuki za oba podmioty, której jak szczerze wierzymy finalnie będą w stanie dogadać się i wypracować wspólne zdanie dla dobra futbolu na K6!

***

OŚWIADCZENIE MKS POLONIA z dnia 20.02.2019 r.

W pierwszej części sezonu 2018/2019 przedstawiciele stowarzyszenia MKS Polonia Warszawa i spółki Polonia Warszawa SA spotykali się w celu ustalenia ścisłej współpracy w kwestiach zakresu działalności podmiotów oraz wypracowania modelu docelowego struktury piłki nożnej przy Konwiktorskiej 6. Już na pierwszym spotkaniu ustalono najoptymalniejszą drogę futbolowego rozwoju Polonii jako całości.
Byli na nim obecni: Polonia Warszawa SA – Piotr Kaluba, Krzysztof Dobosz, Krzysztof Chrobak;

MKS Polonia Warszawa – Ryszard Doniek, Paweł Olczak, Janusz Kołakowski, Kamil Majewski.

Ustalono:

 • Polonia Warszawa SA prowadzi i będzie prowadzić drużynę seniorów oraz drużynę rezerw,
 • MKS Polonia Warszawa prowadzi i będzie prowadzić „wyczynowe” szkolenie dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach szkoleniowych. Zespoły MKS Polonia będą jedynymi reprezentantami Dumy Stolicy w rozgrywkach MZPN i PZPN. Miejsce działania – Konwiktorska 6 (grupy MKS Polonia wyczerpią całkowicie możliwości treningowe obiektu),
 • drużyna juniora starszego MKS Polonia zostanie przekazana wraz z wyrównaniem poziomów sportowych zespołów Polonii SA i MKS Polonia tak, aby młodzi zawodnicy mieli możliwość płynnego przechodzenia pomiędzy rozgrywkami juniorskimi i seniorskimi,
 • w celu osiągnięcia powyższego w najstarszych kategoriach wiekowych tymczasowo będą istniały równolegle zespoły Polonii SA, jak i MKS Polonia. Po uzyskaniu awansu w kategorii juniora starszego przez drużynę Polonii SA do ligi, w której będzie znajdować się wówczas zespół MKS Polonia najlepsi zawodnicy z obu drużyn zostaną połączeni w jedną drużynę pod egidą Polonii SA,
 • Polonia SA i MKS Polonia będą wspólnie prowadzić projekt grup zewnętrznych w kategoriach u6-u12, które nie będą brały udziału w rozgrywkach MZPN i PZPN. Zawodnicy wyróżniający się w ramach tego projektu kierowani będą do uczestniczących w rozgrywkach drużyn MKS Polonia. Miejsce działań – boiska szkolne oraz obiekty przyszkolne.
 • zasady podziału kwot transferowych za zawodników, którzy odbyli szkolenie w MKS Polonia, a następnie przeszli do drużyn Polonii SA. Wszyscy zawodnicy przechodzą z MKS do SA nieodpłatnie (!),
 • zasady  finansowego wsparcia szkolenia grup „wyczynowych” MKS Polonia przez Polonię SA poprzez podział ewentualnie pozyskanych środków z programu Pro Junior System.

Niestety dzień po spotkaniu prezes Piotr Kaluba bez jakiejkolwiek konsultacji z drugą stroną przesłał umowę zawierającą punkty rażąco odbiegające od ustalonych przez oba Zarządy. Powodem tego było „przespanie się z tematem”.

Późniejsze spotkania, pomimo wypracowanej optymalnej struktury piłkarskiej przy Konwiktorskiej 6, nie przyniosły rezultatu w postaci porozumienia, ponieważ Zarząd Polonii SA przekazał informację, iż nie ma żadnego wpływu na działania spółki córki Polonii Warszawa Sp. z o.o., która to podjęła i wciąż podejmuje próby działania w obszarze młodzieżowej piłki nożnej, wprowadzając tym samym jedyny dysonans w sportowej przestrzeni polonijnej społeczności. W takim kontekście istniała poważna przeszkoda dla porozumienia na linii Polonia SA – MKS Polonia.

Należy zaznaczyć, że MKS Polonia Warszawa od samego początku podjęcia się rozmów proponował podczas negocjacji obecność wywodzących się z polonijnej społeczności niezależnych obserwatorów oraz że pomimo braku porozumienia zawodnicy MKS Polonia przechodzili nieodpłatnie do Polonii SA!

Mając na uwadze dobro zarówno młodzieżowej, jak i seniorskiej piłki nożnej przy Konwiktorskiej 6 MKS Polonia Warszawa oświadcza, że podtrzymuje gotowość do zawarcia porozumienia.

Źródło: własne / MKS Polonia Warszawa