Finanse głównym tematem walnego zgromadzenia?

Na stronie oficjalnej pojawił się komunikat dotyczący zbliżającej się kontynuacji walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które zostało przerwane 20 grudnia 2018 r. Treść znajdziecie w dalszej części niusa. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polonii Warszawa SA, zwołane na 20 grudnia 2018 r. o godzinie 13.00 dokonało wyboru przewodniczącego a następnie uchwaliło  przerwę w obradach do dnia 14 stycznia 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przerwie podejmie obrady w dniu 14 stycznia 2019 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Business Centre Club w Warszawie, Plac  Żelaznej Bramy nr 10.

W zgromadzeniu uczestniczyli akcjonariusze, którzy reprezentowali 77,17 % głosów.

Przerwa w obradach pozwoli określić źródła finansowania działalności Spółki w 2019 roku inne, niż wkłady lub pożyczki akcjonariuszy, co jest istotne dla rekomendacji opinii biegłego rewidenta oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.

Źródło: Polonia Warszawa

Author: sleibhin

Naturalnie urokliwy. Lubię starocie, bawię się w bractwo rycerskie i surwiwal. Wcinam mrówki w każdej postaci :)

2 thoughts on “Finanse głównym tematem walnego zgromadzenia?

Dodaj komentarz