Rada m.st. Warszawy przegłosowała przed chwilą uchwałę o przeznaczeniu 158 mln zł na rozbudowę Centrum Szkolenia Młodzieży przy ul. Konwiktorskiej 6 (w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045). Według twitta prezesa Piotra Kaluby „za” było 32 radnych (23 wstrzymało się od głosu) na 55 głosujących. Oznacza to, że projekt uzyskał pozytywną decyzję stołecznych rajców. 

https://twitter.com/peter_kaluba/status/1035131671899779072?s=19

Szerzej temat opiszemy wkrótce…