Z dzisiejszego meczu zostanie przeprowadzono transmisja przez klubową stronę (link). Cena za dostęp wynosi 20 zł (równowartość biletu i cegiełka na rzecz klubu).