Kto dołączy do Fedorczuka? Gra o tron… [aktualizacja]

Przez ostatnie kilkanaście dni kibice Polonii zastanawiali się kto będzie następcą Janusza Kopcia na stanowisku prezesa „Czarnych Koszul”. Wspominało się o kilku kandydaturach…

W gronie trójki kandydatów do objęcia stanowiska prezesa wymieniało się najpierw Wiesława Wilczyńskiego. Szef warszawskiej Escoli jako potencjalny członek zarządu był rozważany podobno już latem. Na razie nie widać jednak chęci wzajemnej współpracy między założycielem warszawskiej filii Barcelony, a naszym klubem. Równocześnie media podawały również kandydaturę Grzegorza Popielarza, na którą nie chcą zgodzić się główni akcjonariusze.

Ostatnim wariantem, o którym się ostatnio wspominało, miał być członek rady nadzorczej koszykarskiej SKK Polonia Warszawa Łukasz Tusiński, który wywodzi się ze Stowarzyszenia „Wielka Polonia”. Niestety i ten trop okazał się plotką…

Statut spółki w §17 prawo reprezentacji spraw klubu daje minimum dwóm członkom zarządu:

1. Zarząd Spółki składa się od dwóch do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym jednego członka Zarządu powoływanego i odwoływanego wspólnie przez Stowarzyszenia, na podstawie uprawnień osobistych Stowarzyszeń, wskazanych w § 11 ust 1 i 2 Statutu. Powołanie i odwołanie jednego członka Zarządu na podstawie uprawnień osobistych Stowarzyszeń, wskazanych w § 11 ust 1 i 2 Statutu, następuje poprzez zgodne pisemne oświadczenie Stowarzyszeń o wspólnym powołaniu jednego członka Zarządu. Stowarzyszenia poprzez zgodne pisemne oświadczenie mogą odwołać powołanego wspólnie członka Zarządu i powołać na jego miejsce nowego członka Zarządu..

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok urzędowania Zarządu, z zastrzeżeniem, że mandaty członków Zarządu pierwszej kadencji wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016.

3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

Obecnie jedynym członkiem tego organu jest Roman Fedorczuk, którego zadaniem do tej pory było odbudowanie klubowego marketingu. O kolejnych zmianach powinniśmy się dowiedzieć najpóźniej po walnym zgromadzeniu akcjonariatu, które już we czwartek…

Źródło: własne

Author: Kwikster

Barwy moro, ciemny kaptur, Kwik to dziwny bywa stwór, o swej Polonii marzy dzień i noc i w Gwiezdnych Wojen wierzy moc [wierszyk z czasów ogólniaka... niezmiennie na czasie ;)]

7 thoughts on “Kto dołączy do Fedorczuka? Gra o tron… [aktualizacja]

  1. Dżijzas, jakoś nie widzę jego prezesury. Na spotkaniu w CK poza wywodem nad nową bazą kibiców i jakimiś zdawkowymi zdaniami nie za wiele konkretów przekazał zgromadzonym ludziom. jeśli to taki typ człowieka trudnego we współpracy bo zafiksowanego na swojej wizji to jakimś sukcesem to się nie zakończy.

Dodaj komentarz