Kominikat MKS Polonia i „Wielkiej Polonii””

Miejski Klub Sportowy Polonia Warszawa oraz Stowarzyszenie Przyjaciół „Czarnych  Koszul” „WIELKA POLONIA” informuje, że 23 stycznia 2014 roku doszło do podpisania listu intencyjnego, dotyczącego przekazania piłkarskiej sekcji seniorów Polonii Warszawa w zarząd społecznoœści polonijnej. 

Oto najważniejsze ustalenia:

  1.  MKS Polonia Warszawa zapewnia, że wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół „Czarnych Koszul” „WIELKA POLONIA” stworzy pierwszy w Polsce Klub oparty o społecznoœść kibiców.
  2. Do końca sezonu Stowarzyszenie „WIELKA POLONIA” oraz MKS będą zgodnie współdziałać z myœlą o stworzeniu drużynie jak najlepszych warunków do wywalczenia awansu do III ligi.
  3. W tym czasie zostanie wypracowana optymalna formuła prawna, która zapewni sprawne przekazanie praw do sekcji całej społecznośœci, zapewni Klubowi bezpieczne funkcjonowanie oraz zostanie zaakceptowana przez władze związkowe.
  4. Stowarzyszenie „WIELKA POLONIA” dołoży starań na rzecz skupienia wokół realizowanej koncepcji całej społecznośœci polonijnej, umożliwiając działanie wszystkim, którzy wyrażą wolę pracy na rzecz Klubu.
  5. Rozpoczęta zostanie budowa profesjonalnych struktur zarządczych, menedżerskich, marketingowych i wszelkich innych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania pierwszego w Polsce Klubu opartego na modelu społecznośœciowym.

Drodzy Poloniśœci! Stanęliœmy przed szansą odbudowania Klubu takiego, o jakim marzyliœśmy od zawsze: dumnego, uczciwego, warszawskiego i polskiego, a przede wszystkim – naszego. I tylko od nas zależy, jak będzie on wyglądał.

Author: Kwikster

Barwy moro, ciemny kaptur, Kwik to dziwny bywa stwór, o swej Polonii marzy dzień i noc i w Gwiezdnych Wojen wierzy moc [wierszyk z czasów ogólniaka... niezmiennie na czasie ;)]

7 thoughts on “Kominikat MKS Polonia i „Wielkiej Polonii””

  1. gratulacje dla wszystkich, którzy uczestniczyli w stworzeniu tego porozumienia! zdarzało mi się kilka razy wyrażać swoje zaniepokojenie przestojem w konstruowaniu przejrzystych zasad działania – TERAZ JESTEM SPOKOJNY! Brawo!

  2. Ja może od razu napiszę, że „klub oparty o społeczność kibiców” nie oznacza „klub oparty wyłącznie o składki kibiców” – wręcz przeciwnie – sponsorzy i inwestorzy mile widziani (a niektórzy są już bardzo blisko) :sztandar:

Dodaj komentarz