Zarząd Polonii wydał dziś na stronie oficjalnej klubu, oświadczenie dotyczące bieżących finansów oraz w sprawie rozwoju klubu. Pełne teksty znajdziecie w rozwinięciu niusa.

KOMUNIKAT ZARZĄDU WS. FINANSÓW KLUBU

„POLONIA WARSZAWA to klub z ogromnymi tradycjami. Zarząd podejmuje działania zmierzające do ustabilizowania aktualnej, trudnej sytuacji finansowej klubu. W związku ze słabą płynnością priorytetem nadrzędnym dla Zarządu spółki jest stabilizacja finansów w bieżącym i kolejnych sezonach.

Po ubiegłotygodniowej decyzji Miasta w sprawie umorzenia większości długu jest szansa na ustabilizowanie sytuacji finansowej i krok po kroku wzmacnianie klubu. Klub tworzy budżet potrzebny do realizacji celów sportowych w przyszłym sezonie. Dotychczas zabezpieczone środki nie wystarczają na walkę o jedyny ambitny cel sportowy, czyli awans do II ligi ogólnopolskiej, a pozwalają jedynie na grę o utrzymanie w III lidze. W związku z tym Zarząd informuje o działaniach zmierzających do stworzenia nowego modelu finansowania spółki.

Celem Zarządu jest stworzenie warunków do rozwoju sportowego poprzez mieszany model finansowania w oparciu o wzorce niemieckie. Zarząd w trosce o bezpieczną przyszłość klubu buduje model rozwoju zapewniający klubowi stabilizację budżetu w oparciu o dwa filary: 1) aktywnych finansowo akcjonariuszy i 2) partnerów biznesowych. Efektem ma być z jednej strony bezpieczna sytuacja finansowa klubu w perspektywie najbliższego sezonu 2018/19 oraz wspólna praca nad nawiązaniem stabilnych i trwałych relacji z partnerami biznesowymi i sponsorami, którzy wzmocnią budżet klubu w perspektywie kolejnych 3-5 lat.

Koncepcja dopuszcza wszystkie możliwe formy zaangażowania finansowego: sponsor, partner biznesowy, zmianę struktury akcjonariatu poprzez rozszerzenie grona akcjonariuszy, włącznie ze zbyciem akcji.

W związku z tym Zarząd zaprasza zainteresowane osoby, które mają możliwości finansowe na indywidualne rozmowy, podczas których przedstawi w/w możliwości. 

Spotkania indywidualne prosimy umawiać wraz z podaniem danych kontaktowych w biurze spółki – Kontakt: Alex Malczuk 22 746 92 62 email: alexmalczuk@kspolonia.pl Rozmowy z Zarządem odbędą się na obiekcie Polonia Warszawa w dniach 14-15 czerwca; czwartek 14.00 – 20.00, piątek 10.00 – 16.00 przy Konwiktorskiej 6. W szczególnych wypadkach istnieje możliwość indywidualnych uzgodnień termin”.

Rafał Zembrowski

KOMUNIKAT ZARZĄDU WS. ROZWOJU KLUBU

Zarząd informuje, iż prowadzi rozmowy i działania na rzecz rozwoju klubu Polonia Warszawa w trzech obszarach:

  1. Urząd Miasta: i) zmiany stawek lub sposobu finansowania wynajmu obiektu ii) budowy nowego obiektu spełniającego wymagania wszystkich organizacji sportowych Polonia Warszawa. Sprawa obiektu jest dyskutowana przy udziale reprezentantów wszystkich organizacji polonijnych.
  2. Partnerzy biznesowi: trwają rozmowy w temacie współpracy biznesowej, których celem jest przygotowanie klubu do rozwoju i walki o cele sportowe. (informacja w komunikacie nr 1)
  3. Piłka nożna: Zarząd spółki podjął rozmowy z MKS Polonia Warszawa, które mają na celu wypracowanie trwałej, spójnej, bezpiecznej i jednolitej dla całego klubu koncepcji rozwoju seniorskiej i młodzieżowej piłki nożnej w Polonii Warszawa.

W związku z wieloma pytaniami na temat przyszłości klubu Zarząd informuje, że w kolejnym sezonie priorytety sportowe dla Polonia Warszawa S.A. to:

  • I drużyna w III lidze – cel sportowy to gra o awans do II ligi,
  • II drużyna w A-klasie – cel sportowy to gra o awans do ligi okręgowej,
  • Akademii Polonia Warszawa – cel sportowy to nowe roczniki chłopców i dziewczynek
  • Współpraca Polonia Warszawa S.A. z MKS Polonia Warszawa – cel działań to wypracowanie jednolitego modelu działania sekcji sportowej piłki nożnej w klubie Polonia Warszawa.

SKUTECZNE REALIZOWANIE CELÓW SPORTOWYCH WYMAGA FUNDUSZY. ZAPRASZAMY KIBICÓW, PARTNERÓW BIZNESOWYCH I SPONSORÓW DO WSPÓŁPRACY Kontakt: Alex Malczuk 22 746 92 62, email: alexmalczuk@kspolonia.pl

Skuteczne reprezentowanie interesów społeczności Polonia w relacjach zewnętrznych wymaga jednolitego działania wszystkich organizacji polonijnych. W związku z tym Zarząd Polonia Warszawa S.A. we współpracy z Zarządem SKK Polonia Warszawa podjął rozmowy mające na celu wypracowanie jednolitej koncepcji współpracy pomiędzy całym środowiskiem polonijnym: Polonia Warszawa S.A., MKS Polonia Warszawa, SKK Polonia Warszawa, UKP Polonia Warszawa, Fundacja Na Rzecz Promocji i Rozwoju Sportu Młodzieżowego, Klub Koszykarski Polonia Warszawa S.S.A. i innych, która pozwoli na stabilny rozwój wszystkich sekcji i efektywne rozmowy z partnerami zewnętrznymi w kluczowych tematach dla środowiska Polonii Warszawa.

źródło: własne / kspolonia.pl