Po drugich zajęciach w tym roku porozmawialiśmy z trenerem Krzysztofem Chrobakiem o przygotowaniach Polonii do rundy wiosennej.