W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN. Tym razem decydowano o Gryfie Wejherowo i Stomilu Olsztyn.

W stosunku do Gryfa postanowiono:

  1. Zmienić decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych w ten sposób, że przyznaje Klubowi Licencję na rozgrywki II ligi w sezonie 2017/2018 z nadzorem infrastrukturalnym i z zakresu Personelu i Administracji.
  2. Nałożyć na klub sankcję regulaminową w postaci obowiązku zapłaty kwoty 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) w związku z naruszeniem pkt. 10.2 ust.6 i 7 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów II ligi na sezon 2017/2018
  3. Zaliczyć wpłaconą kaucję za odwołanie na poczet sankcji regulaminowej określonej w pkt.2 powyżej.

W stosunku do Klubu Stomil Olsztyn postanowiono: Odroczyć rozpoznanie sprawy do dnia 23 czerwca 2017 roku.

Źródło: własne / 90minut.pl
Share